Lähes puolella suomalaispareista on samantasoinen koulutus

Fakta: Parinmuodostus on valikoivaa

Helsingin yliopiston tutkija Elina Mäenpää tutkii väitöskirjassaan puolisonvalintaa sekä puolisoiden samankaltaisuuden ja erilaisuuden vaikutuksia liiton pysyvyyteen.

Tutkimuksessa on käytetty Tilastokeskuksen Parisuhde, lapset, perhe ja elinolot -rekisteriaineistoa.

Mukana on noin 15 000 30-vuotiaiden naisten liittoa, joista 65 % avio- ja 35 % avoliittoja.

Homogamisia pareja on Suomessa 45 prosenttia.

90 prosentilla on korkeintaan yhden asteen koulutusero.

Joka kymmenennessä liitossa puolisoiden koulutusasteiden ero on vähintään kaksi astetta.

Vain 0,5 prosenttia liitoista on sellaisia, joissa toisella puolisoista on vain perusasteen koulutus ja toisella ylemmän korkea-asteen tutkinto.

Ylemmän korkea-asteen suorittaneista naisista 50 prosentilla on korkeasti koulutettu puoliso, perusasteen käyneistä vain prosentilla.

1980-luvun lopussa 30 prosenttia pareista oli sellaisia, joissa nainen oli koulutetumpi, 2000-luvun alussa 38 prosenttia.

Viidennes pareista on sellaisia, joissa miehellä on korkeampi koulutus.

Puheet naisten ronkeliudesta parisuhdemarkkinoilla eivät Mäenpään tutkimuksen mukaan pidä paikkaansa.

– Jos korkeasti koulutettu nainen ei löydä samantasoisesti koulutettua, hän ottaa matalammin koulutetun puolison.

– Koulutuseroja voi kompensoida myös miehen parempi palkka. Hyvätuloinen, vähemmän koulutettu mies voi olla korkeastikoulutetulle naiselle sopiva valinta.

Korkea koulutuksen tiedetään lisäävän parisuhteeseen päätymistä. Avio- tai avoliiton ulkopuolelle jäävät useammin vähemmän koulutetut.

Sekä avio- että avoliitoissa korkea koulutus on yhteydessä pienempään eroriskiin.

Suurin eroriski on avoliitoissa, jossa molemmat puolisot ovat matalasti koulutettuja.

Vaikka koulutustaustainen samankaltaisuus on Suomessa yleistä, Suomi ei ole yhtä voimakkaasti luokkayhteiskunta kuin esimerkiksi monet Keski-Euroopan maat.

– Suomi on homogamiassa pohjoismaista tasoa. enemmannaisiavahemmanmiehia

Lue juttu kokonaisena täältä:

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/kaksi-maisteria-yhteen-menee/1997457

Henry Laasanen on kuitenkin ottanut kriittisen kannan asiaan ja toteaa, että parisuhde markkinoilla kaikille koulutetuille naisille ei riitä puolisoa.

Kaikista yliopistotutkinnoista 64 prosenttia oli naisten suorittamia vuonna 2008. Nuoremmissa ikäluokissa on valtava naisten koulutusylivoima. Se tulee vaikuttamaan merkittävästi pariutumismarkkinoiden rakenteeseen.
Naiset ovat parinvalinnassa hypergamisia: miehen pitää yleensä olla naista parempi tai ainakin yhtä hyvä. Vähän koulutetut miehet ovat kuitenkin naisia huonompia. Voidaankin ennustaa, että yhä suurempi osa miehistä tulee syrjäytymään pariutumismarkkinoiden ulkopuolelle. Samaan aikaan mieseliitin rinnakkaissuhteet yleistyvät. Silloin tigerwoodsit hoitelevat naiset.

Tasokkaiden aviomieskandidaattien puute on ikävää myös kolmikymppisille koulutetuille naisille. Nainen voi toki valita: seksisuhde Tigerin kanssa, yksinhuoltajuus tai katkera vanhapiikuus. Omaa koulutettua pumpsukkaa ei kuitenkaan helposti löydy.
Ehkäpä roolit vaihtuvat ja nainen valitsee itselleen luuttuavan kotimiehen? Ääh, idealismi on syytä jättää naistutkimuksen laitokselle. Roolivaihto ei onnistu, koska alistuva kotimies ei ole seksikäs. Naisia ei voi sosiaalistaa pitämään itseään alempana olevista miehistä. Se on biologian laki.
Jos käänteisten roolien parisuhde kuitenkin muodostuu, tiedossa on ongelmia. Mies potee epämiehekkyyttä ja nainen on tyytymätön alhaisen statuksen mieheensä. Se on toki ok, jos mies lukee itsensä ensin tohtoriksi ja jää sitten kotiin. Vähän koulutetuille kotimiehille ei ole kysyntää.

Naisten koulutustason nousu johtaa pariutumismarkkinat kohtaamattomuuden kriisiin. Silloin yhä harvemmalla on kivaa. Paitsi Tigerilla ja parikymppisillä bailaavilla naisilla.
Pariutumismarkkinoiden kriisi pitää tunnistaa ja etsiä siihen lääkkeitä, kuten koulutustasa-arvon lisäämistä. Feministinen tasa-arvoeliitti tuskin kuitenkaan tekee asialle mitään. Sitä kiinnostaa yliopistossa lähinnä vain naisten osuuden lisääminen professoreina.

http://www.jylkkari.fi/2010/01/koulutus-vie-parimarkkinat-kriisiin/

Tilastot tukee Laasasen teoriaa:

Koulutetut naiset haluavat koulutetun miehen. Moni koulutettu nainen elää mieluummin sinkkuna kuin valitsee miehen.

Koulutettu nainen haluaa koulutetun miehen. 

Korkeasti koulutetut miehet ovat harvoin sinkkuja. Mitä korkeammin koulutettu mies, sitä todennäköisemmin hän elää parisuhteessa ja hänellä on lapsia. Naisilla tilanne on toinen.

– Korkeasti koulutetut naiset ovat useammin yksin eläviä kuin matalammin koulutetut naiset. Sinkkumiehet ovat puolestaan keskimääräistä useammin matalasti koulutettuja, vahvistaa tutkimusprofessori Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitokselta.

http://m.iltalehti.fi/rakkausjaseksi/2011060313795983_lz.shtml

Suomessa on EU-maista suhteellisesti eniten lapsettomia sinkkunaisia.

Myös sinkkumiehiä on keskimääräistä selvästi enemmän.ikanm

http://m.iltalehti.fi/rakkausjaseksi/2011060313794132_lz.shtml

”Uskoakseni se liittyy niin sanotusti avioliittomarkkinoiden epäsuhtaan, jossa koulutetut naiset eivät löydä itselleen sopivaa kumppania. Naisilla lapsettomuus on yleisintä korkeasti koulutettujen keskuudessa, kun miehistä lapsettomia ovat muita useammin matalasti koulutetut.”

Suomessa asuvista 40 vuotta täyttäneistä naisista 21 prosenttia on lapsettomia, kertoo Tilastokeskus.

Lapsettomien osuus väestöstä on ollut hitaassa mutta pysyvässä nousussa. Vielä vuonna 1990 lapsettomia oli 15 prosenttia 40 vuotta täyttäneistä naisista.

Nelikymppisten lapsettomien naisten osuus on suurin Uudellamaalla, 25 prosenttia. Jopa 36 prosenttia Helsingin 40 vuotta täyttäneistä naisista ei ole synnyttänyt lasta.

http://www.hs.fi/kotimaa/a1305546246230

Miehen tulisi tienata rahaa enemmän kuin vaimonsa. Jos kuvittelit, että edellinen lause edustaa vanhentunutta, sata vuotta vanhaakäsitystä, olet ainakin osittain väärässä. Miesten olisi syytäkiinnittää huomiota käyttäytymiseensä, jos palkkapussi ei kartu. Tuore tutkimus nimittäin kertoo, että naiset, jotka tienaavat enemmän kuin miehensä, siirtyvät helpommin toiseen petiin.

Ensi kuussa Journal of Family Issues –lehdessä julkaistava tutkimus seurasi erilaisia pariskuntia yli 25 vuoden ajan. Huomattiin, että isompipalkkaiset naiset erosivat miehestään 40 prosenttia todennäköisemmin kuin naiset, jotka tienasivat miehiään vähemmän. naistenpalkka0903SL_na800_NaistenPalkkaSektoreittain

http://www.terve.fi/parisuhde-ja-seksi/nainen-tienaa-paremmin-kuin-mies-mita-kay-parisuhteelle

Tuore tutkimus vahvistaa: oman kumppanin menestys tuntuu miehistä usein ahdistavalta.

Naisen menestys saa miehen itsetunnon tyypillisesti laskemaan. Tutkijoiden mukaan miehet kokevat naisen menestyksen omana häviönään.

Floridalaisen ja virginialaisen yliopiston psykologit tutkivat lähes 900 ihmisen aineistolla, miten naispuolisen kumppanin menestyminen vaikuttaa heterosuhteissa. Tutkijat käyttivät tutkimuksessa viittä erilaista tutkimusasetelmaa.

Tutkimukseen kuului muun muassa koeasetelma, jossa pariskuntien piti tehdä älykkyystesti. Testejä ei todellisuudessa arvioitu, mutta osallistujille kerrottiin, että heidän kumppaninsa oli selvinnyt testistä parhaiden tai huonompien joukossa.

Miehet, joiden vaimojen väitettiin pärjänneen hyvin, kokivat itsetunnon laskua.

Naisen menestys koetaan häviönä

Yli 650 henkilöä puolestaan osallistui puolestaan tehtyyn testiin, jossa heidän piti muistella tilannetta, jolloin heidän kumppaninsa oli pärjännyt hyvin. Tämän jälkeen miehet laitettiin tekemään itsetuntotesti.

Tutkimus osoitti, että miehistä tuntui pahalta, kun he olivat ajatelleet kumppaninsa menestystä. Vaikutus näkyi erityisen suurena silloin, kun miehet itse olivat epäonnistuneet sillä alalla, jolla heidän kumppaninsa menestyi.

Psykologien mukaan tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että miehet kokevat kumppanin menestyksen oman häviönään. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Journal of Personality and Social Psychology -tiedejulkaisussa.

http://www.iltasanomat.fi/seksi-parisuhde/art-1288598168942.html

Raha kompensoi koulutusta?

Maisteriksi kouluttautuneet pariutuvat nykyäänkin todennäköisimmin keskenään, mutta etenkin koulutetut naiset valitsevat aiempaa useammin kumppanikseen alemman tason koulutuksen saaneen miehen.

Yksi tätä selittävä tekijä on Mäenpään mukaan se, että naiset kouluttautuvat keskimäärin pitemmälle kuin miehet, joten koulutettuja miehiä ei riitä kaikille naisille.

Hän kuitenkin pohtii, onko korkeammin koulutettujen naisten kanssa pariutuvilla miehillä joitain koulutustasoa kompensoivia ominaisuuksia.

– Yksi tällainen kompensaatiotekijä voi tietysti olla korkeat tulot.

Koulutettujen liitot kestävät

Mäenpää on tutkinut väitöskirjassaan myös sitä, miten perhetaustat ja koulutus vaikuttavat liittojen kestävyyteen. Koulutettujen ihmisten liitot kestävät selvästi kouluttamattomien ihmisten liittoja paremmin, mutta myös samankaltainen perhetausta auttaa.

– Näyttää siltä, että joko yhtenevä koulutus tai perhetausta riittää siihen, että ihmiset löytävät kokemusmaailmastaan riittävästi yhteistä. Molempia ei välttämättä tarvita.

Maanviljelijäperheestä ja valkokaulusperheestä tulevien henkilöiden välinen liitto kariutuu selvästi muita liittoja todennäköisemmin, vaikka osapuolten koulutustaso vastaisikin toisiaan. Tämä voi johtua siitä, että tällaisissa tapauksissa maanviljelijöiden jälkeläinen on useasti muuttanut maalta varsin erilaiseen kaupunkiympäristöön.

– Toisen osapuolen voi olla vaikea ymmärtää muutoksen suuruutta, Mäenpää toteaa.

13179180_977619289020405_8957413396425249412_n.png

Lue juttu kokonaan täältä:

http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/2015/05/28/naiselle-kelpaa-nyt-vahemman-oppinut-mies/20156742/139?

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s