Kevin MacDonald :Pohjoismaat vrt. Etelän maat omien suosimisessa

Psykologian professori ja lukuisa juutalaisaiheisia kirjoja kirjoittanut tutkija Kevin MacDonald puhui Red Ice Radion haastattelussa siitä, miksi Pohjoismaiden maahanmuuttopolitiikasta on tullut täysin järjetöntä.

MacDonald puhui hiljattain Ruotsissa samoista aiheista.

MacDonaldin mukaan eurooppalaisten kansojen välillä on perinnöllisiä eroja, jotka voivat selittää sitä, miksi esimerkiksi Ruotsilla on suoranainen pakkomielle täyttää kaupungit ei-valkoisilla siirtolaisilla. Monissa Pohjoismaiden valtioissa ja etenkin Skandinaviassa nykyväestö polveutuu metsästäjä-keräilijöistä.

Metsästäjä-keräilijöiden sosiaalinen ympäristö perustui pieniin ja tiiviisiin heimoihin, ei laajoihin hierarkkisiin yhteiskuntarakenteisiin. Pohjoismaiden metsästäjä-keräilijät elivät erittäin vaativissa olosuhteissa, joissa selviytyminen ja ravinnon saanti eivät olleet itsestäänselvyyksiä. Kun he loivat liittolaisuuksia, eivät he valinneet yhteistyökumppaneitaan sukulaisuuden vaan pätevyyden perusteella. Kylmässä ja karussa Pohjolassa selviäminen oli omien suosimista tärkeämpää.

MacDonaldin mukaan eteläisemmässä Euroopassa maanviljelijäkansojen perintötekijät ovat yleisempiä. Tämä on selvitetty esimerkiksi vertaamalla eri aikoina eläneiden eurooppalaisten luurankoja. Eteläisemmän Euroopan kulttuurit painottavat laajaa yhteiskunnallista järjestäytymistä, selviä hierarkioita ja verilinjan merkitystä. Kulttuuri kannustaa tukemaan ”omia” (sekä lähisukulaisia että maanmiehiä) aina mieluummin kuin geneettisesti kaukaisempia.

4zvlh3

Kuvassa metsästäjä-keräilijä-perimän osuus Eurooppalaisilla. Pohjois-Euroopassa se on yleisempää kuin E-Euroopassa.

Yksilökeskeinen Pohjola – yhteisökeskeinen Etelä

Toisin sanoen Pohjoismaissa ollaan yksilökeskeisempiä ja etelämmässä ryhmäkeskeisempiä. Pohjoismaissa ”tasa-arvo” on paljon tärkeämpää kuin etelämmässä. Koska pohjoismaalaiset eivät tunne keskenään perinnöllisistä syistä kovin vahvaa yhteenkuuluvuutta, tehdään Ruotsissa liberaalimpaa maahanmuuttopolitiikkaa kuin lähes missään muualla. Syy ei ole kuitenkaan yksinään syntyperäisten ruotsalaisten, vaan maahanmuuttopoliittisen muutoksen takana vaikutti vahva juutalaistaustaisten aktivistien lobbausliike, kuten MacDonald on aiemmin kirjoittanut. Geenimme ovat tehneet meistä pohjoismaalaisista erityisen haavoittuvaisia tällaiselle lobbaustoiminnalle.

Metsästäjä-keräilijäkulttuuri kuoli kaikkialla Euroopassa, kun indoeurooppalaiset maanviljelijäkansat levisivät pohjoismaihin asti. Sotureiden tuoma hierarkkinen järjestelmä korvasi tasa-arvoon ja paikallisuuteen perustuneen edeltäjän. MacDonaldin teesi on, että yksilökeskeinen metsästäjä-keräilijäkulttuuri on nyt palaamassa Eurooppaan maahanmuuton myötä. Yhteiskunta hajoaa lukuisiksi pieniksi heimoiksi, jotka eivät tunne yhteenkuuluvuutta keskenään. ”Tasa-arvosta” on tullut jo korkein poliittinen dogma ja nationalismia torjutaan lainsäädännöllä.

Puritaanit muuttivat Euroopan kulttuurin

Mielenkiintoista on, että MacDonaldin mukaan kulttuurinmuutos Euroopassa alkoi 1700-luvun englantilaisen puritaaniliikkeen myötä. Puritaaniliike haastoi indoeurooppalaisen sotilaallisille, hierarkkisille ja isänmaallisille arvoille perustuneen kulttuurin ja toimi lähtölaukauksena kehitykselle, joka on johtanut 2000-luvun monikulttuuriseen kaaokseen. Puritaanit olivat alkujaan lähtöisin Euroopan pohjoisosista, mutta liike levisi tehokkaasti muun muassa taitavan politikoinnin ja puritaanien korkean syntyvyden vuoksi. He levittivät pohjoismaisen tasa-arvoajattelun myös sellaisiin kulttuuripiireihin, joissa sotilaalliset arvot olivat aiemmin vallinneet hyvin voimakkaina.

Kuten Magneettimedian lukijat tietävät, puritaanit kumosivat juutalaisten porttikiellon Englantiin. Puritaanit sallivat juutalaisten palata Eurooppaan ja perustaa yksityisen keskuspankkijärjestelmän, joka on nykyisten talouskatastrofien ja taloudellisen epäoikeudenmukaisuuden perusta. Euroopan taloudelliset, kulttuurilliset ja rodulliset ongelmat ovat siis kaikki osa samaa kehityskulkua.

MacDonaldin mukaan puritaani- ja metsästäjä-keräilijäkulttuurille ominaisen ajattelutavan voimistuminen on tuhoisaa Euroopan kannalta. Moralismi ja tasa-arvo on nostettu korkeimmiksi arvoiksi, kun taas isänmaallisia arvoja poljetaan. Suomalaisuutta ei enää määritellä syntyperän vaan sen perusteella, keille sokeaan tasa-arvoon sitoutunut poliittinen järjestelmä päättää myöntää kansalaisuuden.

Moraali ja poliittinen korrektius korkeimpina arvoina

”Moraali” on nykyään niin vahva argumentti, että kaikki keskustelu esimerkiksi rotujen välisistä perinnöllisistä eroista voidaan tukahduttaa, koska aiheesta puhuminen on ”moraalitonta”. Esimerkiksi keskusrikospoliisi alkoi uhkailla Tatu Vanhasta, kun tämä julkaisi tutkimustuloksia rotujen älykkyyseroista.

Voimakas moralismi on myös kirjoitettu perimäämme. Koska metsästäjä-keräilijäkulttuureissa moraali oli verisidettä tärkeämpi arvo, ”moraalittomat” suljettiin yhteisön ulkopuolelle eivätkä he siksi voineet jatkaa perintötekijöitään. Koska Pohjoismaat ovat siis geneettisistä syistä suoranaista moraalinvartijoiden sydänmaata, pelkäävät kansalaiset kuollakseen esimerkiksi ”rasistin” tai ”antisemitistin” leimaa eivätkä he siksi uskalla puhua tärkeistä poliittisista kysymyksistä.

”Moraalittomuus” on merkinnyt esi-isillemme geneettistä umpikujaa, minkä vuoksi Kevin MacDonald toteaa, että poliittisesti korrektissa keskustelukulttuurissa on kyse alkukantaisesta kuolemanpelosta.

Viimeisin esimerkki itsetuhoisuuteen asti menevästä poliittisen korrektiuden kulttuurista nähtiin Suomessa, kun video helsinkiläisessä K-kaupassa riehuneista mustista rikollisista vuosi julkisuuteen. Turvakameran kuvaamalla videolla valkoinen naismyyjä laittaa kaksi afrikkalaista ryövääjää ojennukseen kaasulla, kun nämä yrittävät pelkurimaisesti paeta rikospaikalta. Kauppojen kassoilla työskentelevät nuoret naiset joutuvat jatkuvasti Suomessa vaaratilanteisiin, joten videon naisesta olisi pitänyt tehdä sankari.

Julkinen keskustelu on nyt kuitenkin poliisin johdolla mennyt siihen, toimiko alakynnessä ollut nainen lainvastaisesti, kun hän ei antanut mustien rötöstellä rauhassa. Kesko vaati, että video poistettaisiin julkisuudesta – turvakameranauhahan voisi liittää kauppaketjun rasismikohuun!

Julkisuudessa on oltu huolissaan esimerkiksi afrikkalaisten rikollisten yksityisyydensuojasta. Videon verkkoon ladannut henkilö on Suomen lain mukaan saattanut syyllistyä jopa kunnianloukkaukseen mustia vastaan. Näin suomalainen yhteiskunta kohtelee niitä kantasuomalaisia, jotka vahingossakaan loukkaavat monikulttuurisuuden opinkappaleita.

http://magneettimedia.com/maahanmuuttokeskustelu-ja-pohjoismaiden-itsemurha/

Kyseessä on ihan kiintoisa kirjoitus, vaikka toki vähän kärjistetty ja salaliittoteorioilla paisutteleva.

Vaikuttaisi jokatapauksessa siltä, että Pohjois-Euroopassa perheen merkitys ja verenperimä ei ole ollut yhtä merkitysellistä kuin etelän maissa.  Tämä nähdäkseni selittyy sillä, että etelässä on aina ollut meno varsin monikulttuurista ja siksi ns. ”omien” on pitänyt pitää yhtä, että pärjää kilpailuissa muille. Pohjois-Eurooppa taas on aina ollut kohtuu homogeenistä – eli yhtenäistä ja harvaan-asuttua karua maata missä yhteistyö on ollut hyödyllisempää kuin käpertyminen oman suvun pariin. Eikä toisaalta ole ollut mitään kilpailua tai vihamielisiä vieraskansoja lähiseuduilla vaanimassa, että olisi syntynyt sosiaalisia rakenteita jotka suosii käpertymistä oman heimon pariin.

Esim. jos suomalaiset olisi vaeltanut vaikka Intiaan 1000v sitten, niin uskoisin, että meillekkin olisi syntynyt tuollaisia oman heimon ”suosimiseen” liittyviä sosiaalisia rakenteita, tai sitten olisimme yksinkertaisesti kadonneet ja sulautuneet osaksi jotain muuta heimoa joka tekee niin. Suomessa taas ei ollut juurikaan kilpailua tai hyvin erilaisia heimoja, joten siksi meille ei ole syntynyt mitään kastijärjestelmää. Esim. Etelä-Afrikassa asuvat hollantilaisten jälkeläiset; buurit ovat paljon enemmän omaan heimoonsa käpertyneitä kuin heidän Hollannissa asuvat esi-isät, johtuen ihan siitä, että he päätyivät monietniseen maahan missä piti suosia omia selviytyäkseen.

Sinällään myös vähän absurdia sanoa, etteikö Pohjois-Eurooppalaiset perimän takia suosisi kuitenkaan samankaltaisiaan, onhan historia sen osoittanut jo, että P-Eurooppalaiset voi myös viedä ”omiensa” suosimisen aika pitkälle.

Eräs toinen bloggaaja Robert Lindsay otti myös kantaa asian tiimoilta:

One wonders why a particular “megaculture” seems to have arisen in the Middle East where Druze, Alawi, Arabs, Jews and Persians seems to share a similar cultural mindset via diffusion, probably originally reflecting the nature of their homelands.

I am not sure what is going on here, but if you look at the region it is a pretty nasty area. Resources are poor and scarce. In resource poor regions, culture is often characterized by nomadic grazing, robbing and raiding cultures.

On the other hand, they can be extremely hospitable. This is probably also down to geography. We are talking about a desert here. In desert, what comes around, goes around. The inhospitable or selfish man is soon enough dead. Even if you are basically an opportunistic raider sort, you need to live by a desert code of kindness to strangers. Why? Due to a saintly conscience? No, due to your own needs.

Why must you be kindly and welcoming to the stranger wandering in from the desert? Because if you do not take him in, the desert is so harsh that he may soon die. Still, why take him in? Just to be nice? No. Because as you are a desert man yourself, you may soon find yourself in similar straits, wandering alone in the desert with only the kindness of strangers to rely on between you and the vultures. When you are wandering about in the desert, you want to be able to rely on hospitality to save your own life, so to return the favor in the interest of a general culture of needs-based reciprocity, you also take strangers in yourself, as you may soon be one yourself one day.

In the desert, you have your family, or you have nothing. There is no larger society. In fact, there is no society at all. Thatcher should have been born in the Najd. Yet the desert is a perversion and partial antithesis of Thatcherism. There is no real society, but you are a small-time collectivist, or you are a corpse.

Radical individualism in the desert will result in the deaths of all. This is why radical free market capitalism has gone over so poorly in the region. In this region, nobody wants this type of economics, not the Jews, nor the Arabs, the Persians, the Berbers or the Christians. Only the Lebanese Maronites, who insist that they are not Arabs and are instead Rome-gazing individualistic Europeans stranded in the Levant, promote Libertarianism and radical free-market economics. Everywhere else it is anathema. The Middle Easterner is a natural socialist.

Even the mindset of the Maronite is a conceit. Spend a bit of time around them, and in spite of all of the Europeanist posing and posturing, it becomes clear soon enough that these are children of Arabia as loathe as they are to admit it, and no quantity of statues of Mary will change that.

Hence families stay together for protection and form alliances against marauding strangers.

The desert is a cruel land, and it is not unusual for deserts to breed cruel and brutal humans. The Arabs are as harsh, unforgiving, cruel and brutal as the land in which they reside. They often show contempt for other living things – livestock get their throats slit, wild animals are often exterminated, plant communities razed – but in this way, they are only reflecting the desert itself. The desert itself kills the domestic and wild animals and wild plants that live there without even trying. In fact, the desert itself is a deathtrap, a sinkhole of murder and bones. The desert is a killer. That place isn’t even trying to keep you alive. The desert is trying to kill just about anything in it.

Anything surviving in the desert is there by wiles alone and not by the grace of the land. Hence the wily Arab, still alive and aging well in the blazing, blowing dunes.

https://robertlindsay.wordpress.com/2015/06/11/cruel-people-in-a-cruel-land-human-geography-in-arabia/

Mainokset

Yksi kommentti artikkeliin ”Kevin MacDonald :Pohjoismaat vrt. Etelän maat omien suosimisessa

  1. Se vaan tökkii ja pahasti, silloin kun kontekstissa on tämä ’elintasopakolaisuus ja ns. länsimainen hyvinvointivaltio. Paikallisten ei ole tarvinut olla villin erämaan armoilla aikoihin, niin on hämärtynyt se hengissä selviämisen tarve. Ja siis kun tuntematonta porukkaa lappaa tulemaan, oletetaan, että tilaa on ja ehkäpä muukalaiset integroituvat ristiriidoitta. Ottaen huomioon karkureiden moraaliteetti on epäilemättä kaikkea muuta kuin Lindsay’n kuvaama aavikkolainen arabi, tämä ilmiö tökkii ja pahasti.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s