Nämä poliittiset puolueet dominoi Twitterissä ja sosiaalisessa mediassa

Noniin, Twitteriä kun seuraa niin helposti ajautuu ns. sinipunavihreään kuplaan sikäli kun siellä yleensä ei juurikaan ole persun tai kepujen ehdokkaita saati kannattajia, eikä esim. Twitterin seuraaminen siten anna kovin hyvää kokonaiskuvaa esim. tulevien vaalien tuloksesta. Twitteriä käyttää lähinnä nuorehkot kaupunkilaiset ja heitä kosiskelevat ehdokkaat. Twitterissä eri poliittisten puolueiden kannatus menee suunnilleen tämän kuvan mukaisesti:

puolueiden-kannatusluvut-2

Eli kokoomus kärjessä yhdessä punavihreitten kanssa, persuilla vaatimaton kannatus heidän vaalituloksiinsa nähden. Twitterissä on voimassa myös erittäin vahvat punavihreät arvo-liberaalit arvot jotka pyrkii dominoimaan keskustelua siellä, eikä siksi Twitterissä juurikaan näe esim. konservatiivisiä tai esim. maahanmuuttokriittisiä. Edellisten vaalienkin alla suurin osa Twitterin käyttäjistä ei voinut uskoa vaalitulosta, ja olivat vihaisia.

miksi-vihaat

Twitter-suosio ennusti vaaleissa menestymistä

Kun merkitsin ehdokkaista maaliskuussa tekemääni verkostokarttaan punaisella kaikki vaaleissa läpi menneet, on nähtävissä, että keskeinen sijainti Twitterin sosiaalisessa verkostossa ennusti voimakkaasti eduskuntavaaleissa menestymistä:

Jos katsotaan esimerkiksi seuraajamäärältään (maaliskuussa) 50 suosituinta ehdokasta, niin heistä peräti 38 (76 %) meni läpi ja loputkin menestyivät hyvin saaden keskimäärin yli 3200 ääntä. Kahdella äänet riittivät varasijaan. Yhtä hyvin läpimenoa ennusti tekemäni vaikuttavimmat ehdokkaat -listaus: 38 ehdokasta (76 %) meni läpi, loput saivat keskimäärin 2700 ääntä ja kolme jäi varasijalle.

Kaikista 200 eduskuntavaaleissa läpi menneistä Twitteriä käytti 159 ehdokasta eli n. 80 %.

Twitter auttoi erityisesti nuoria ehdokkaita

Nuorille eduskuntavaaleissa menestyminen on erityisen vaikeaa, sillä uutena kasvona äänestäjien luottamuksen saavuttaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin jo aiemmin kansanedustajana olleilla. Toisaalta suomalaisten ikäpyramidikin suosii iältään vanhempia ehdokkaita. Siksi onkin kiinnostavaa arvioida, voidaanko osoittaa, että Twitter-suosiolla ja vaaleissa menestymisellä olisi ollut nuorten kohdalla yhteyttä. Toisaalta pelkästään tällä aineistolla ei voida osoittaa, että vaalimenestys johtuisi nimenomaan Twitter-suosiosta eikä päinvastoin.

Pari päivää vaalituloksen jälkeen keräämäni datan perusteella seuraavat uudet alle 35-vuotiaat kansanedustajat näyttävät hyötyneen Twitterin käytöstä (iät ja äänimäärät ovat Ylen vaalitulospalvelusta):

Nimi Puolue Ääniä Ikä Twitter-tunnus Seuraajia
Andersson, Li VAS 15071 27 liandersson 15703
Kari, Emma VIHR 4647 31 EmmaKari 5773
Vartia, Antero VIHR 6859 34 anterovartia 4463
Koski, Susanna KOK 3102 30 susannakoski 4306
Marin, Sanna SDP 10911 29 MarinSanna 4080
Razmyar, Nasima SDP 5156 30 NasimaRazmyar 3391
Yanar, Ozan VIHR 4196 27 yanarozan 3182
Elo, Simon PS 2907 28 Simon_Elo 2499
Aalto, Touko Juhani VIHR 4326 30 ToukoAalto 2378
Parviainen, Olli-Poika VIHR 4437 34 opp6 1935
Räsänen, Joona SDP 5024 28 JoonaRasanen 1582
Rydman, Wille KOK 4524 29 willerydman 1529
Sarkkinen, Hanna VAS 9582 26 HSarkkinen 1387
Sirén, Saara-Sofia KOK 4625 28 saarasofia 1132
Häkkänen, Antti KOK 6216 30 anttihakkanen 892
Kulmuni, Katri KESK 9702 27 KatriKulmuni 778
Strand, Joakim RKP 10374 32 Jocke_Strand 706
Honkonen, Petri KESK 2978 27 HonkonenPetri 673
Nurminen, Ilmari SDP 5079 24 IlmariNurminen 554

Kun huomioidaan kaikki 159 Twitteriä käyttäneet ja valituksi tulleet ehdokkaat,korrelaatiokerroin seuraajamäärän ja vaaleissa saatujen äänien välillä on r=0,53, mitä voi pitää kohtalaisena. Yhtä voimakas korrelaatio on Twitter-listamerkintöjen ja äänien välillä. Tarkastelin korrelaatiota myös kymmenen vuoden ikäryhmissä, ja voimakkain korrelaatio seuraajien ja äänien välillä oli 40-49-vuotiailla: r=0,80. Myös alle 30-vuotiailla korrelaatiokerroin oli verrattain korkea, r=0,73.

Kuten oli odotettua, Twitterin käyttö on yleisintä nuorilla uusilla kansanedustajilla:

Ikä Kansanedustajia Twitterissä Ei Twitterissä Twitterissä %
20-29-v. 14 14 0 100 %
30-39-v. 46 41 5 89 %
40-49-v. 49 44 5 90 %
50-59-v. 63 47 16 75 %
60-69-v. 24 12 12 50 %
70- v. 4 1 3 25 %
200 159 41 80 %

Kaikkien valituksi tulleiden ehdokkaiden keski-ikä on n. 47 vuotta, Twitteriä käyttävien n. 45 vuotta ja ei Twitteriä käyttävien n. 55 vuotta. Iästä riippumatta kansanedustajat käyttävät kuitenkin Twitteriä huomattavasti yleisemmin kuin suomalaiset keskimäärin.

12

Kuten jo aiemmin tekemässäni laajemmassa ehdokkaiden verkostoanalyysissä oli nähtävissä, kokoomuksen ja RKP:n kansanedustajat sijoittuvat samaan ryhmään. Sen sijaan oli hieman yllättävää, että vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajat muodostavat yhtenäisen ryhmän, sillä samaa ei ollut havaittavissa laajemmassa ehdokkaiden verkostokartassa. Myös perussuomalaisten ja KD:n edustajat ovat tässä analyysissä löytäneet toisensa. Sen sijaan keskustan ja SDP:n ehdokkaat eivät sekoitu ryhmittelyssä muihin puolueisiin.

Jos halutaan spekuloida hallitusasetelmalla, niin Sipilä/keskusta on selvästi lähimpänä perussuomalaisia ja kokoomusta. Tosin Soinia ei Twitterissä ole, joten keskinäinen henkilökohtainen välimatka jää arvoitukseksi. Stubb on yksittäisenä toimijana suhteellisen kaukana Sipilästä. SDP:n suunnassa lähimpänä olisivat puolestaan Heinäluoma ja Urpilainen, mutta Antti Rinne on Sipilästä kaukana.

Lisää lukuja kansanedustajien Twitterin käytöstä

Eri puolueilla on isoja eroja Twitterin käytössä. Vihreiden ja KD:n kansanedustajistajokainen käyttää Twitteriä, mutta perussuomalaisista vain 63 %:

Puolue Kansanedustajia Twitterissä Ei Twitterissä Twitterissä %
KESK 49 38 11 78 %
PS 38 24 14 63 %
KOK 37 31 6 84 %
SDP 34 27 7 79 %
VIHR 15 15 0 100 %
VAS 12 10 2 83 %
RKP 9 8 1 89 %
KD 5 5 0 100 %
Muut (Ahvenanmaa) 1 1 0 100 %
200 159 41 80 %

Twitterin käyttöä voidaan katsoa myös alueellisesti. Tässä siis Twitteriä käyttävät kansanedustajat vaalipiireittäin:

Vaalipiiri Kansanedustajia Twitterissä Ei Twitterissä Twitterissä %
Helsinki 22 20 2 91 %
Uusimaa 35 30 5 86 %
Häme 14 12 2 86 %
Pirkanmaa 19 15 4 79 %
Satakunta 8 5 3 63 %
Varsinais-Suomi 17 13 4 76 %
Kaakkois-Suomi 17 14 3 82 %
Keski-Suomi 10 7 3 70 %
Savo-Karjala 16 10 6 63 %
Vaasa 16 12 4 75 %
Oulu 18 15 3 83 %
Lappi 7 5 2 71 %
Ahvenanmaa 1 1 0 100 %
200 159 41 80 %

https://harto.wordpress.com/2015/05/05/uuden-eduskunnan-sosiaalinen-verkosto-twitterissa-vaalit2015/

Puolueiden kannattajien vs. ehdokkaiden Twitterin käyttö

Kun Taloustutkimus selvitti Ylen toimeksiannosta vuoden 2014 lopussa suomalaisten sosiaalisen median käyttöä, yksi kiinnostavimmista kohdista tutkimuksen tuloksissaoli (silloisen) puoluekannatuksen ja eri some-palvelujen käyttöasteen välinen yhteys. Kopioin alle tulokset Facebookin, Twitterin ja Instagramin käytön sekä somen käyttämättömyyden osalta. Taulukkoa luetaan siten, että kuinka monta prosenttia tietyn puolueen kannattajista kertoi käyttävänsä kutakin some-palvelua.

Facebook Twitter Instagram Ei käytä somea
VASL 56 % 10 % 17 % 32 %
SDP 49 % 7 % 8 % 42 %
KESK 44 % 9 % 12 % 47 %
KOK 59 % 11 % 13 % 30 %
VIHR 80 % 15 % 22 % 13 %
RKP 77 % 25 % 33 % 17 %
KD 60 % 4 % 6 % 31 %
PS 58 % 10 % 10 % 36 %
Kaikki 56 % 10 % 16 % 34 %

Eniten somea käyttävät vihreiden ja RKP:n kannattajat. Niiden jälkeen tulevat Kokoomuksen ja Vasemmistoliiton kannattajat. Vähiten sosiaalista mediaa kokonaisuutena käyttävät Keskustan ja toiseksi vähiten SDP:n kannattajat.

Eri puolueista RKP:n kannattajat ovat ahkerimpia käyttämään Twitteriä, toisena tulee vihreät ja kolmantena Kokoomus. Kokoomuksen kannattajat eivät kuitenkaan käytä merkittävästi enemmän Twitteriä kuin Perussuomalaisten tai Keskustan kannattajat. Yleinen harhakäsitys Kokoomuksen Twitterin käytön ylivertaisuudesta kumpuaa Alexander Stubbin ja muutamien muiden kokoomuslaisten aktiivisuudesta. Twitteriä käytetään paljon myös vasemmiston kannattajien keskuudessa.

Omassa analyysissäni oli mukana yhteensä 1019 Twitteriä käyttävää ehdokasta. Lista ei ole täysin kattava, mutta se antaa kuitenkin käsityksen, miten paljon eri puolueiden ehdokkaat käyttävät Twitteriä:

Ehdokkaita Twitterissä Osuus kaikista ehdokkaista (N=1019)
VASL 111 11 %
SDP 154 15 %
KESK 146 14 %
KOK 158 16 %
VIHR 147 14 %
RKP 53 5 %
KD 60 6 %
PS 101 10 %
PP 48 5 %
MUUTOS 14 1 %
IPU 13 1 %
SKP 14 1 %

Jos Twitteriä käyttävien ehdokkaiden määrää vertaa puolueiden kannattajien Twitterin käyttöön edellä, voi sanoa, että kaikki muut isot puolueet paitsi Perussuomalaiset ovat Twitterissä ”täydellä listalla”. Verrattuna puolueiden yleiseen kannatukseen, Vasemmistoliitto ja Vihreä liitto ovat Twitterissä yliedustettuina. Sama pätee netistä voimansa ammentavaan Piraattipuolueeseen.

Väistämättä herää kysymys, johtuuko perussuomalaisten ehdokkaiden Twitter-passiivisuus Timo Soinin henkilökohtaisesta päätöksestä pysyä pois Twitteristä?Kuitenkin puolueen kannattajien Twitterin käyttö on yhtä aktiivista kuin suomalaisilla keskimäärin, joten tuntuu käsittämättömältä, miksi PS ei ole laajemmin Twitterissä edustettuna. Tietenkin jos PS haluaa tässä antaa tasoitusta muille puolueille, niin se varmasti sopii kilpailijoille paremmin kuin hyvin.

SDP:n ehdokkaista Twitteriä käyttää selvästi useampi kuin puolueen kannattajien Twitterin käytön perusteella voisi olettaa. Onko kyseessä tietoinen taktiikka, jolla tavoitellaan esimerkiksi Vasemmistoliiton kannattajia sekä verkostokartan mukaan SDP:tä Twitterissä lähellä olevia vihreitä ja keskustalaisia?

Hieman yllättäen KD:llä on useampi ehdokas Twitterissä kuin RKP:llä – puolueiden kannattajien Twitterin käyttöön verrattuna tilanne on nurinkurinen.

https://harto.wordpress.com/2015/03/31/vaalikamppailu-twitterissa-oudot-linnut-nopeimmat-nousijat-ja-spammaajat/

Eduskuntavaalien ehdokkaiden kokonaismäärä ei ole vielä tiedossa, mutta mikäli käytetään viime eduskuntavaalien lukemaa 2315, niin 1019 Twitter-tunnusta tarkoittaa, että noin 44 % ehdokkaista käyttää nyt Twitteriä.

Eniten Twitterin käyttäjiä on Kokoomuksella: 158. Sen jälkeen tulevat SDP 154, Vihreät 147, Keskusta 146, Vasemmistoliitto 111 ja Perussuomalaiset 101. Vihreillä ja Vasemmistoliitolla on siis selvästi enemmän Twitterin käyttäjiä ja Perussuomalaisilla puolestaan vähemmän kuin niiden kannatuksen perusteella voisi olettaa. Pienpuolueiden edustajia on myös mukavasti: KD 60, RKP 53, Piraattipuolue 48, Muutos 2011 14, SKP 14 ja IPU 13.

Laskin jokaisen puolueen ehdokkaiden Twitter-seuraajamäärät yhteensä ja suhteutin ne kokonaismäärään. Yhteensä seuraajasuhteita mukana olevilla ehdokkailla oli 1074284, mutta tämä sisältää useita samoja seuraajia eri ehdokkailla. Näin sain puolueiden keskinäiset kannatusluvut Twitterissä:

puolueiden-kannatusluvut-2

Koska aineistossa on mukana Suomen suosituimpiin Twitter-käyttäjiin lukeutuva @alexstubb yli 188 000 seuraajallaan, ei Kokoomuksen sijoittuminen kärkeen ollut yllätys. Kokoomuksen yhteenlasketusta seuraajamäärästä peräti 43 % on Stubbin seuraajia. Mikäli Stubb jätettäisiin yllä olevasta kuvasta pois, olisi Kokoomus vain prosentin verran edellä Vihreitä.

Seuraajamäärän perusteella suosituimpien eduskuntavaaliehdokkaiden TOP 50 näyttää seuraavalta:

Twitter-tunnus Nimi Seuraajia Puolue
1. alexstubb Alexander Stubb 188161 kok
2. hjallisharkimo Hjallis Harkimo 63718 kok
3. paavoarhinmaki Paavo Arhinmäki 58281 vas
4. Haavisto Pekka Haavisto 57579 vihr
5. jyrkikasvi Jyrki Kasvi 34478 vihr
6. VilleNiinisto Ville Niinistö 21451 vihr
7. JuttaUrpilainen Jutta Urpilainen 17919 sdp
8. sumuvuori Johanna Sumuvuori 15592 vihr
9. JaanaPelkonen Jaana Pelkonen 15493 kok
10. juhasipila Juha Sipilä 15089 kesk
11. janitoivola Jani Toivola 14892 vihr
12. liandersson Li Andersson 13972 vas
13. Vapaavuori Jan Vapaavuori 12458 kok
14. swheimo Sinuhe Wallinheimo 12101 kok
15. silviamodig Silvia Modig 11606 vas
16. Calle_Haglund Carl Haglund 10222 rkp
17. filsdeproust Juhana Vartiainen 9529 kok
18. JukkaRelander Jukka Relander 9030 vihr
19. paularisikko Paula Risikko 8711 kok
20. anttikaikkonen Antti Kaikkonen 8568 kesk
21. markoforss Marko Forss 8551 kok
22. KristaKiuru Krista Kiuru 8154 sdp
23. ollirehn Olli Rehn 7929 kesk
24. Guzenina Maria Guzenina 7842 sdp
25. ER_Korhola Eija-Riitta Korhola 7411 kok
26. EeroHeinaluoma Eero Heinäluoma 6804 sdp
27. LeoStranius Leo Stranius 5643 vihr
28. satuhassi Satu Hassi 5472 vihr
29. AnttiRinnepj Antti Rinne 5433 sdp
30. outialanko Outi Alanko-Kahiluoto 5383 vihr
31. sannigrahn Sanni Grahn-Laasonen 5353 kok
32. EmmaKari Emma Kari 5236 vihr
33. joelharkimo Joel Harkimo 5166 kok
34. toivakka Lenita Toivakka 5046 kok
35. koivulaakso Dan Koivulaakso 4800 vas
36. sarisarkomaa Sari Sarkomaa 4586 kok
37. kokokansanpaavo Paavo Väyrynen 4545 kesk
38. elinalepomaki Elina Lepomäki 4010 kok
39. susannakoski Susanna Koski 3847 kok
40. AnttiLindtman Antti Lindtman 3750 sdp
41. p_orpo Petteri Orpo 3667 kok
42. MarinSanna Sanna Marin 3581 sdp
43. pilvitorsti Pilvi Torsti 3565 sdp
44. TarjaFilatov Tarja Filatov 3490 sdp
45. FeldtRanta Maarit Feldt-Ranta 3468 sdp
46. hetemaj Fatbardhe Hetemaj 3433 kok
47. PiaViitanenSDP Pia Viitanen 3362 sdp
48. MariaOhisalo Maria Ohisalo 3339 vihr
49. anterovartia Antero Vartia 3289 vihr
50. LRaty Laura Räty 3231 kok

https://harto.wordpress.com/2015/03/10/eduskuntavaalien-ehdokkaiden-sosiaalinen-verkosto-twitterissa/

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s