SK: Joka seitsemäs suomalainen on rasisti ja suomalaisten asenteista pakolaisia kohtaan

Äskettäin tehtiin tutkimus suomalaisten asenteista maahanmuuttajia ja ”rotuja” kohtaan. Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy ja siihen vastasi n. 1000 suomalaista kaikista ikäryhmistä ja eri puolilta Suomea. Mitään kovin yllättävää tutkimuksissa ei selvinnyt. Jaakko Häkkinen blogissaan otti kantaa asiaan hyvin.

Mustien afrikkalaisten henkiset kyvyt ovat heikommat kuin länsimaissa elävän valkoisen rodun. Näin ajattelee useampi kuin joka seitsemäs suomalainen.

Lähes yhtä monen mielestä vaaleaa eurooppalaista ihmisrotua pitää estää sekoittumasta tummempiin rotuihin, koska muuten Euroopan kantaväestö kuolee ennen pitkää sukupuuttoon

Asenteet selviävät tutkimuksesta, jonka Taloustutkimus teki elokuussa Suomen Kuvalehdelle. Siinä selvitettiin suomalaisten rasistisuutta ja suhtautumista maahanmuuttoon.

Reilu viidennes suomalaisista ajattelee edelleen, että on olemassa keskenään erilaisia ihmisrotuja. Tästä viidenneksestä yli puolet on selvästi rasistisia. Rasismilla tarkoitetaan yleensä ihmisten syrjintää tai luokittelua eriarvoisiksi esimerkiksi ihonvärin tai etnisen taustan perusteella.

Ihmisrotuja koskeva väite näytti myös hämmentäneen vastaajia; peräti seitsemän prosenttia ei osannut vastata, onko ihmisrotuja olemassa vai ei.

Kaksi viidestä vastaajasta on sitä mieltä, että biologisia rotuja ei ole.

————————————–>

Suurin osa suomalaisista, 60 prosenttia, suhtautuu kuitenkin maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen myönteisesti, vaikkakin useimmat jonkinlaisella varauksella. Kielteisesti suhtautuvistakin vain yksi neljännes on jyrkän kielteisiä.

Yleensä keskimääräistä rasistisempia ja maahanmuuttovastaisempia ryhmiä ovat iäkkäät, vähän koulutetut, pienituloiset ja työttömät. Myös nuoret miehet ovat usein jyrkkiä asenteissaan.

Suomen Kuvalehden tutkimuksessa taustamuuttujien vaikutus ei kuitenkaan ollut erityisen selkeä – kriittisintä joukkoa yhdisti voimakkaimmin perussuomalaisuus.

Asenteisiin voivat vaikuttaa myös omat kokemukset maahanmuuttajista. Maahanmuuttajiin suhtaudutaan jonkin verran myönteisemmin siellä, missä heitä on eniten, eli pääkaupunkiseudun kaupungeissa sekä Turussa ja Tampereella.

———————>

SK_tutkimus280815b-638x1200SK_tutkimus280815c-516x1200

SK_tutkimus280815a-1200x1161

Lue juttu kokonaisena täällä: http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/joka-seitsemas-suomalainen-on-rasisti-tassa-tuntomerkit/?shared=290251-b425ad99-500

Myös Iltalehti julkaisi oman tutkimuksensa:

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015082920262434_uu.shtml

rasismigrafiikka290815_uu

Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa tällaisia kysymyksiä:

Hyväksyttekö sen, että Suomi avaa uusia vastaanottokeskuksia maahan tuleville turvapaikanhakijoille?

Kyllä 64 %

Ei 30 %

Ei osaa sanoa 6 %

Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?

Väite: Valtaosa turvapaikanhakijoista on vain etsimässä parempaa elintasoa, eli heillä ei ole todellista suojelun tarvetta.

Samaa mieltä 43 %

Eri mieltä 50 %

Ei osaa sanoa 8 %

Väite: Suomessa on liian hyvät sosiaalituet turvapaikanhakijoille.

Samaa mieltä 65 %

Eri mieltä 26 %

Ei osaa sanoa 9 %

Julkisuudessa on esitetty erilaisia väittämiä turvapaikanhakijoista. Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne ongelmallisia?

Tulijat ovat pääosin muslimeja.

On ongelmallista 40 %

Ei ole ongelmallista 33 %

Väite ei ole totta 14 %

Ei osaa sanoa 13 %

Tulijat eivät näytä köyhiltä ja hädänalaisilta, onhan heillä ehjät vaatteet ja kännykät.

On ongelmallista 39 %

Ei ole ongelmallista 28 %

Väite ei ole totta 24 %

Ei osaa sanoa 9 %

Tulijoiden edustama kulttuuri estää heidän sopeutumisensa Suomeen.

On ongelmallista 69 %

Ei ole ongelmallista 12 %

Väite ei ole totta 14 %

Ei osaa sanoa 4 %

HS teki myös näin:

 http://www.hs.fi/politiikka/a1445396410420?jako=0681c0067d5d74d557ebc681af371fd1

130599447083813059944710461305994471346

Kommentoin vähän lyhyesti vaan:

Vähän huvittavaa, että noin 40% ei usko ihmisrotujen olemassaoloon ja 71% on jokseenkin samaa mieltä asian kanssa.

Katsotaans miten wikipedia määrittelee rodun:

Rotu (kasveista puhuttaessa lajike) on biologinen termi, jota käytetään useimmiten kuvaamaan jalostuksen tuloksena syntynyttä eläin- tai kasviryhmää, jolla on tietyt ennalta määritellyt ominaisuudet.

Rotua käytetään joskus alalajin synonyyminä, mutta varsinkin koti- ja lemmikkieläimistä puhuttaessa rotu tarkoittaa alalajia suppeampaa jaottelua. Koska termillä rotu ei ole olemassa yksiselitteistä luonnontieteellistä määritelmää, pyritään koko sanaa välttämään luonnontieteellisessä kielenkäytössä. Osin termin välttäminen perustuu haluttomuuteen kuvata ihmisen (Homo sapiens) biologista diversiteettiä. Sitä korvaamaan on pyrkimys käyttää termejä, esimerkiksi alalaji (subspecies),muunnos (varietas), alamuunnos (subvarietas), muoto (forma) ja alamuoto (subforma).

Rodun voi katsoa eroavan muista saman lajin roduista eri alleelityyppien esiintymisfrekvenssinsä suhteen. Jos termin rotu määrittelee muuksi kuin alalajiksi, voivat eri rodut lisääntyä keskenään vaikeuksitta, koska niiden välillä ei ole reproduktiivista eristäytymistä.Rotujen erot eivät ole ehdottomia, vaan suhteellisia. Yhtenäisellä levinneisyysalueella rodut muuttuvat vähitellen toisikseen.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rotu

Ja Jaakko Häkkinen:

1. ”Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin ihmisrodut, koska kaikki Maapallon ihmiset ovat geneettisesti hyvin lähellä toisiaan” -väittämän kanssa jokseenkin (14 %) tai täysin eri mieltä (8 %) oli yhteensä 22 % eli joka viides.

Ihmisten geneettinen läheisyys on suhteellista: jos verrataan simpanssiin, niin toki kaikki Maapallon ihmiset ovat hyvin lähellä toisiaan. Mutta jos verrataan oikeasti geneettisesti läheisiä kansoja eri puolella Maapalloa asuviin kansoihin, niin esimerkiksi väestögenetiikassa yleisesti käytetyissä genominlaajuisissa FST-arvoissa on valtava ero suuruusluokissa. Geneettisesti läheisten kansojen ero lasketaan kymmenissä (länsisuomalaisten FST on noin 30 itäsuomalaisiin, ruotsalaisiin ja venäläisiin). Sen sijaan luoteiseurooppalaisten geneettinen etäisyys eli FST-arvo kiinalaisiin on 1100 ja nigerialaisiin 1500 (kaikki luvut on kerrottu 10 000:lla hahmottamisen helpottamiseksi; osassa tutkimuksista käytetään lukuja näin).

Verrattuna geneettisesti läheisiin väestöihin eri maanosien väliset geneettiset etäisyydet ovat siis huomattavia. Kun tähän yhdistetään se, että eri maanosien ihmiset ovat myös ulkoisesti täysin erinäköisiä, voidaan edelleen perustellusti puhua roduista. Ihmislajin sisäisten erojen tiedostaminen ei tietenkään ole vielä rasismia.

http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/201347-suomen-kuvalehti-vaarintulkitsi-rasistien-maaran

Suomeksi siis rotu tarkoittaa tiettyä populaatiota, joitten edustajat muistuttaa ulkonäöllisesti/ominaisuuksiltaan toisiaan niin, että heidät pystyy erottamaan jostain toisesta populaatiosta. Mitään kovin suuria eroja ei tarvi olla, onhan suuri osa koiraroduistakin lähes identtisiä keskenään, erot on vain mm. turkin värityksessä/pituudessa jne..

Toki termin rotu tilalla voidaan käyttää termiä populaatio, mikä on korrektimpaa monien tutkijoiden mielestä tänä päivänä, mutta pohjimmiltaan se tarkoittaa samaa asiaa.

Joka punavihreä kukkahattutäti erottaa Pohjois-Eurooppalaisen vaalean rodun/populaation edustajan ja Afrikkalaisen negridin toisistaan, vaikka olisi värisokea. Mutta silti he kieltää asian, tässä onkin kyse ikäänkuin 2000 luvun uudesta ”uskonnosta” joka on korvannut kristinuskon. Punavihreät uskoo sokeasti moniin asioihin joilla ei ole juurikaan tieteellistä pohjaa. Heidän uskonsa rakentuu ”tabula-rasa” tyyliseen ajatteluun, kuinka ihmiset on ”tyhjiä tauluja” sukupuolesta/etnisyydestä/suvusta/pituudesta ym. riippumatta ja kaikki on tasa-arvoisia suhteessa kaikkiin jokaisella elämän osa-alueella. Ja kaikilla on ihan yhtäläiset mahdollisuudet voittaa nobel-palkinto tai pikajuoksun 100m kultaa, kunhan vaan saan oikeanlaisen kasvatuksen/yhtäläiset mahdollisuudet. Faktat eivät kuitenkaan aina tue näitä väitteitä, mutta se ei vähennä heidän uskomuksia.

Jos mitään erilaisia ihmisrotuja ei olisi, niin silloinhan olisi puhdasta sattumaa minkälainen vauva syntyisi kenellekkin. Esim. valkoiset avioparit voisi saada mustia tai aasialaisen näköisiä lapsia.

abb09a0ea3fe381cb29463c729f46a5d

Mutta todnäköisempää tässä tapauksessa oli, että lapsen isä olikin musta afrikkalaistaustainen, eli ihmisrotuja tai populaatioita on olemassa jotka lisääntyäessään vie eteenpäin omia ominaisuuksiaan kuten ulkonäöllisiä piirteitä.

Mutta ehkä tulevaisuudessa asiat menee siihen suuntaan, että rotuja ei enää ole. Esim. South Park:n eräässä jaksossa tulevaisuuden ihmiset tuli aikoneella menneisyyteen, ja nuo ihmiset olivat ns. kaikki samannäköisiä – tulosta siitä kun eri ihmisrodut/populaatiot sekottui keskenään. Tuolloin voi sanoa oikeutetusti, että on vain yksi rotu.

Goobacks

Ennen koulukirjoissakaan ei oltu yhtä poliittisesti korrekteja.

maantieto

Vielä yksi kuva aiheesta:

ykHKK

Jotkut on myös sitä mieltä, että eri ihmisrodut/populaatiot olisi jopa toistensa ala-lajeja esim. susi vrt. dingo. Mutta en nyt jaksa sitä ruotia enempää, se ei ole kovin suosittu teoria.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s