Suomalaisten sinkku miesten peli on menetetty – mamut vie naiset?

Keskustelu käy kuumana eri puolilla nettiä kun kaikille on käynyt selväksi kuinka Suomeen virtaa tuhansia nuoria miespakolaisia. Lue myös täältä lisää aiheesta:

125

126 12 123 124

1234567

0001

Seksuaalisen markkina-arvo-teorian mukaan:

Pariutumismarkkinat muistuttavat monella tapaa työmarkkinoita, jossa työntekijöillä on erisuuruiset palkat. Henkilö, joka kykenee ansaitsemaan 100 000 euroa vuodessa, ei todennäköisesti tyydy työhön, jossa palkka on vain 10 000 euroa vuodessa. Miksi? Siksi, että on hauskempaa ansaita 100 000 euroa kuin 10 000 euroa. Samalla tavalla mitä kauniimmalta nainen näyttää, sitä enemmän hänestä on iloa miehelle. Siten mies, joka kykenee saamaan itselleen kauniin naisen, ei yleensä tyydy vähemmän kauniiseen.

Karl Marxin mukaan ihmisten poliittiset käsitykset noudattavat USEMMITEN heidän omia (luokka)etujaan: Työnantajat kannattavat näin ollen tyypillisesti sellaisia poliittisia ajatuksia – kuten työvoiman vapaata liikkumista – mikä edistää työn tarjontaa. Samalla tavalla naiset ja miehet kannattavat maahanmuuttoa silloin, jos maahanmuutto parantaa heidän asemaansa seksuaalimarkkinoilla.

Steve Sailerin mukaan rotujen väliset seksuaaliset suhteet noudattavat yleensä seuraavaa kuviota:

1. Valkoinen nainen on suhteessa mustaan mieheen.
2. Valkoinen mies on suhteessa mongolinaiseen.
3. Mustat naiset ja mongolimiehet jäävät lehdelle soittelemaan.

ankkurilapset

Uskon että syy on se, että valkoiset naiset kokevat mustat miehet maskuliinisiksi ja valkoiset miehet kokevat mongolinaiset feminiinisiksi.

Näin ollen on selvää, että juuri mustien miesten maahanmuutto lisää eniten valkoisten naisten markkina-arvoa. On siksi naisten ”luokkaetu” kannattaa maahanmuuttoa Afrikasta. Tietysti mieluiten pelkästään miesten maahanmuuttoa – esimerkiksi kongolaisten laspisotilaiden maahanmuuttoa Suomeen kuntoutukseen. Mustien naisten maaahanmuuto ei kuitenkaan kovin paljon vaikuta valkoisten naisten markkina-arvoon koska mustien naisten markkina-arvo seksuaalisilla markkinoilla on Sailerin mukaan alempi kuin valkoisten naisten.

Seksuaalinen markkina-arvo-teoria ennustaa siis, että naiset äänestävät erityisesti sellaisia puolueita, jotka kannattavat afrikkalaisten maahanmuuttoa. Miehet äänestävät taas puolueita, jotka vastustavat afikkalaisten maahanmuuttoa ja kannattavat aasialaisten maahanmuuttoa.

Äärivasemmistolle ja vihreille – mutta myös muitten puolueiden naispoliitikoille – on tyypillistä kannattaa humanitääristä maahanmuuttoa, mikä tunnetuista syistä merkitsee maahanmuuttoa usein juuri Afrikasta.
Ammattitaitoisten työntekijöiden – esimerkiksi sairaanhoitajien – maahanmuutto merkitsee käytännössä esimerkiksi filippiiniläisten naisten – mutta myös miesten – maahanmuuttoa. Tällainen maahanmuutto nostaa suomalaisen miehen arvoa seksuaalimarkkinoilla ja siksi suomalainen mies YLEENSÄ suhtautuu positiivisesti tällaiseen maahanmuuttoon.

Ylläolevaa ajatuskulkua tukee mm. se, että Norjassa äärivasemmiston kannattajista 70% on naisia.

Poliitikot pakottavat suomalaiset miehet naisettomuuteen

Hesarin Uutinen (2013) kertoo, että Nuorista sinkkumiehistä on ylitarjontaa lähes joka kaupungissa. Suomeen tulevista pakolaisista ylivoimainen enemmistö on nuoria miehiä: Suomeen tulijoissakin 2014 miehiä 71,5 %, 2015 78 % (Migrin tilastot.)

monikulttuurisuuden_hedelmiä

Kyse on suomalaisen miehen kannalta ikävästä asiasta, sillä yhä entistäkin suurempi osa suomalaisista miehistä pakotetaan vastentahtoiseen naisettomuuteen.

Kaiken lisäksi maahanmuuttajamiehet ovat naisteniskennässä paljon tehokkaampia kuin feminismin kuohitsemat suomimiehet.

Parisuhde, seksi ja lisääntyminen ovat elämän perustarpeita. Naisettomuus johtaa itsemurhiin, elämän tarkoituksettomuuteen ja pahimmassa tapauksessa väkivaltaan.

Naisettomaksi jäämisessä ei ole kyse vitsistä, vaan tragediasta, joka kaipaa ratkaisua.

Pariutumismarkkinat ovat muuttumassa entisestäänkin epäedullisemmiksi suomalaisten miesten kannalta.

http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/201802-poliitikot-pakottavat-suomalaiset-miehet-naisettomuuteen

1305680244203

Nuorten irakilaismiesten massamuutto Suomeen on herättänyt monenlaisia arvailuja siitä, millaisia muutoksia maahanmuutto tuo esimerkiksi asunto- ja työmarkkinoille. Paljon vähemmän on puhuttu maahanmuuton vaikutuksesta pariutumismarkkinoihin. Kritiikki ohitetaan toistamalla stereotypioita rasistijunteista, joiden mukaan maahanmuuttajat vievät työpaikat ja naiset.

Suomessa on hieman yli 330 000 – 400 000 alle 30-vuotiasta naista (Tilastokeskus). Pariutumismakkinoilla tämä ikäryhmä on se, johon kohdistuu suurin kysyntä. Miehet nuorista vanhoihin haluavat kumppanin juuri tästä ikäluokasta, mikä on ymmärrettävää ottaen huomioon lisääntymiseen liittyvät biologiset tosiasiat.

Suomeen oli saapunut syyskuun loppuun mennessä 17 851 turvapaikanhakijaa, joista irakilaisia – pääosin nuoria miehiä – oli 12 329 eli n. 70%. Syyriasta tulleita oli vain 385, siis vain 2% koko hakijamäärästä.

Irak on maa, jossa on keskusteltu lapsiavioliittojen laillistamisesta. Erilainen suhtautuminen naisiin ja pariutumiseen näkyy jo katukuvassa. Vantaalla sijaitsevassa kauppakeskus Jumbossa seksuaalisesta häirinnästä on tullut arkipäivää. Feministit eivät ole asiaan huomiota kiinnittäneet, sillä heidän ensisijainen vihollisensa on etnisesti eurooppalainen, valkoihoinen heteromies.

Nopea kysynnän lisääntyminen pariutumismarkkinoilla jättää yhä suuremman osan suomalaisista miehistä ilman kumppania. Kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta kumppaniin, mutta läheisyys, seksi ja kumppanuus liittyvät erottamattomasti ihmiselämään. Kilpailussa häviävät eivät kuole metsiin kuten luolamiesaikoina; he jäävät yhteisönsä ulkopuolelle yksinäisyyteen. Osa syrjäytyy samalla myös opiskelu- ja työelämästä.

Pariutuminen on niin keskeistä sosiaalisen hyväksynnän ja ihmisen henkisten tarpeiden kannalta, että syrjäytyminen tältä elämän osa-alueelta voi johtaa vakaviin seurauksiin. Nämä ihmiset joutuvat etsimään elämälleen vaihtoehtoista sisältöä päihteistä, peleistä – tai poliittisesta radikalismista. Kantasuomalainen saattaa liittyä uusnatsien riveihin, maahanmuuttajataustainen lähtee kenties ISIS-taistelijaksi.

Poliitikkojen tulisi ymmärtää, että maahanmuuton vaikutukset eivät rajoitu vain työelämään tai asuntomarkkinoihin. Nykyisen kaltaisella maahanmuutolla on peruuttamattomia yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka ulottuvat yhteiskunnan jokaiselle alueelle. Etnisillä ja uskonnollisilla konflikteilla maustettu nuorten sinkkumiesten yhteiskunta on tikittävä aikapommi.

http://milkoaikio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/204800-maahanmuuttajat-vievat-meidan-naiset

Nuorten naispakolaisten vastaanottaminen ratkaisisi ongelmat

Suomen kannattaisi vastaanottaa lähes pelkästään nuoria naispakolaisia.

Koko kärjistyneen pakolaiskeskustelun takana ei ole pakolaisuus sinänsä ,vaan kärjistynyt sukupuolijakauma.

Naispakolaiset hyödyttäisivät niin peräkammarin poikamiestä, feministiä kuin rasistiakin.

Suomi tarvitsee lisää nuoria pariutumismarkkinoille osallistuvia nuoria naisia, eikä suinkaan naisvajetta ensisestään heikentäviä nuoria miehiä.

659265

Kaikkien maahanmuuttokriittisten klišeiden äidin täytyy olla ne vie meidän naiset. Ja tämä on erityisesti suomalaismiehiin liitetty klišee.

Ja niin paljon kuin tuo ”ne vie meidän naiset” onkin klišee, se on silti biologisessa mielessä täysin totta: miehiin on syväkoodattu tuo vaisto, joka saa heidät pyrkimään eliminoimaan kilpailijansa ja puolustamaan omaa oikeuttaan oman viiteryhmänsä naisiin puolisonvalinnan kannalta. Mutta tässä on myös symmetria: naiset vastaavasti pelkäävät maahanmuuttajien osalta, että ”ne vie meidän miehet” – ja tämä pelko kohdistuu erityisesti kaakkoisaasialaisiin ja venäläisiin maahanmuuttajiin. Tapa, jolla feministit ovat epäsuorasti hyökänneet usuttamalla poliisit thaihierontapaikkoihin ja thairavintoloihin, ja millä feministit ovat kohdelleet itäaasialaissyntyisiä naisia – pitäen heitä alentuvasti joko lapsenkaltaisina vajaaälyisinä uhreina tai sitten prostituoituina – kielii vain täsmälleen tästä samasta mustasukkaisuuden vietistä: feministit haluavat eliminoida kilpailijansa miesmarkkinoilla – itäaasialaiset naiset siis.

Feministien miesvihapropaganda on johtamassa siihen, että suomalaismiehet eivät enää pidä suomalaisnaisia ”ominaan” vaan vihollisinaan. Suomalaismiehille suomalaisnaiset ovat siis eräänlainen ulkoryhmä. Suomalaisnaisten usein varsin liberaali seksuaalimoraali on antanut suomalaismiehille aiheen halveksia ja inhota suomalaisnaisia – siis omia äitejään, siskojaan, tätejään. Olemme halunneet sukupuolten välistä sotaa – ja saaneet tällaisen.

Seuraus on, että suomalaismiehet eivät enää koe suomalaisnaisia omikseen – eivätkä koe heitä kohtaan mustasukkaisuutta. Mutta tällä on hyvin ikävä kääntöpuoli. Suomalaismiehet eivät enää välitä puolustaa suomalaisnaisia eivätkä panna tikkua ristiin heidän vuokseen. Tästä selkeä merkki on tapa, miten suomalaismiehet ovat suhtautuneet ulkomaalaismiesten tekemiin suomalaisnaisten raiskauksiin: he ovat suhtautuneet niihin välinpitämättömästi tai jopa vahingoniloisesti, kuten lingvistikko Bravo on useasti asian ilmaissut. Vaikka feministit näkevät tässä patriarkaalisen salaliiton merkin, todellisuudessa signaali on paljon synkempi: se on seuraus sukupuolten välisestä sodasta – suomalaismiehet kokevat suomalaisnaiset vihollisikseen – eivätkä välitä siitä, mitä heille tapahtuu.

Jos suomalaismiehet kokisivat mustasukkaisuutta suomalaisnaisten takia, raiskaus johtaisi nopeasti rankaisuretkikunnan kokoamiseen ja sakinhivutukseen – pahimmassa tapauksessa lynkkaukseen. Se on signaali ulkoryhmän miehille, että te ette koske meidän naisiimme. Nyt suomalaismiesten välinpitämätön käytös raiskausten osalta on signaali siitä, että suomalaisnaiset eivät ole meidän naisiamme – tehkää heille mitä haluatte.

Ja kuitenkin nainen on jo pelkästään fyysisiltä voimiltaan heikompi kuin mies, ja suomalaisnaisilla ei ole ketään muuta liittolaista kuin suomalainen mies. Jo pelkästään kulttuurierojen vuoksi monikulttuuristen avioliittojen ennuste on varsin huono – ja vielä pahempi tilanne on silloin, jos kulttuurin X edustaja näkee suomalaisnaiset vain halpoina huorina, joita sopii kiksauttaa tavattaessa.

1404150912809

http://takkirauta.blogspot.fi/2010/06/ne-vie-meidan-naiset.html

Miksi naiset suosivat mieluummin maahanmuuttajamiehiä
Kyseessä on ilmiö, jonka useat nationalistit sekä muut ovat taatusti pistäneet merkille; naisten taipumuksesta valita mielummin matumies. Ilmiö esiintyy yleisesti kaikissa naisten ikä- ja sosiaaliluokissa.
main_photo.jpg
Kaikki naiset eivät suosi maahanmuttajamiehiä, mutta kyseessä on naisten suuntaus.

Miesten ja naisten peli on vastakkaista: miehen vaisto kilpailee, kun taas naisen vaisto juonittelee (seksin arvon nostaminen, yksiavioisuuden vahvistaminen). Kun tämä yksinkertainen mutta vaikutusvaltainen malli on käytössä, tulee miehen vaistosta rasistinen (sillä miehet taistelevat suojellakseen reviiriään ja pitääkseen heimon rodun puhtaana), ja naisen vaistosta tulee ”antirasistinen”. Siitä syystä nainen hymyilee hyväksyvästi  nähdessään erirotuisen pariskunnan, kun taas miehen todellinen ja syvä vaisto on murhaava.

Sellaisessa ympäristössä missä miesten vaikutusvalta on voimakas, siellä naiset mukautuvat miesten odotuksiin. Mutta jos miesten vaikutusvalta vähenee yhteisössä, kasvaa naisten vaikutusvalta. Tämä näkyy selvästi alueilla missä on suuri määrä värillisiä maahanmuuttajia. Ne naiset jotka eivät osallistu tällaiseen käytökseen, (ja enemmistö osallistuu, jos heille vain annetaan mahdollisuus ja jos ympäristö suosii sitä), osoittavat itseasiassa maskuliinisia piirteitä.

Race-mixing club in Helsinki.png

Kymmenen syytä miksi naiset suosivat ulkomaalaisia miehiä

On huomionarvoista että nämä eivät ole mitään muodinoikkuja.

Muokattavuus. Maahanmuuttajamiehet ovat yleensä vastaanottavaisempia signaaleille, jolloin naisten on helpompi manipuloida heitä. (Darwin: ”On yleisesti tiedossa että naisilla on vahvempi intuitio, nopeampi huomionkyky ja näytteleminen kuin miehillä. Mutta tietyt näistä ominaispiirteistä kuuluvat alempiin rotuihin, siten ne kuuluvat aiempaan ja alempaan sivilisaatioon.” Descent of Man, 2nd ed., p. 858.) Lisäksi on havaittu, että eräät maahanmuuttajamiehet ovat tietoisesti osallistuneet leikkiin, esim. neekereiden näyttelemät ”koiranpennun silmät”, joita naiset pitävät hellyttävinä.

Mieltymys Alempiarvoiseen. Naiset eivät voi suojella heitä vahvempia, joten he pyrkivät monopolisoimaan Mieltymyksen Alempiarvoiseen (tai heikompaan). Maahanmuuttajien asema on rajoitettu (mikä tekee heistä muokattavia), fakta jonka monet valkoiset kieltävät, mutta joka on täysin selkeätä. Yhtäkkiä kaikki ne esteet, joita naiset kasaavat oman rotunsa miesten tielle, ja niitä on useita, katoavat maagisesti kun kyseessä on maahanmuuttajamies.

Mentaalisen 1. ja 2. tason raiskaaminen. Maahanmuuttajamiehet kuuluvat 2. tasoon. Värillinen mies antaa naisen raiskata hänen mielensä. Tämä on niin voimakas ase ettei nainen kykene vastustamaan kiusausta. Siinä missä valkoiset miehet kanavoivat seksuaalisen energiansa kuvataiteeseen, tieteisiin jne., ei maahanmuuttajamiehillä näytä olevan kyseisiä kykyjä. Täten naisten ominaisuudet vahvistuvat kaksinkertaisisesti. On myös huomionarvoista että ei-länsimaalaisilla miehillä on yleensä naisellisia ominaispiirteitä (esim. homoseksuaalit, moniavioiset miehet). Naisten päämäärä on kohottaa seksin kustannuksia, miesten päämäärä taas on alentaa seksin kustannuksia. Miehistä on tullut entistä vastaanottavaisempia manipulaatiolle. Se on vain yksi naisten lukuisista henkilökohtaisista keinoista, jotka yleensä hyödyttävät heitä. Nainen saa tyydydystä kun hän toimii vaistomaisesti tällä tavoin, ja kun hän kieltää seksin omanrotuisilta miehiltä, kasvattaa hän naisten valtaa, kontrollia ja vaikutusvaltaa.

Naisten kokeilut matujen kanssa saattavat aluksi olla pelkkää uutuudenviehätystä, mutta se muuttuu itseääntoistavaksi sykliksi. Kun uutuudenviehätys on kadonnut, antavat vain maahanmuuttajamiehet naisille kontrollin ja voiman, johon he ovat jo ehtineet tottua. Naisten käyttäytyminen alkaa oksettamaan omarotuisia miehiä niin paljon, että vain maahanmuuttajat suostuvat olemaan tekemisissä näiden naisten kanssa.

Vapautuminen Neuroosista. Nainen pitää maahanmuuttajan vähemmän neuroottista luonnetta puoleensavetävämpänä, sillä se tyydyttää hänen kaipuunsa päästä irti neuroosista. (Neuroosi on tila missä yksi ärsyke tuottaa kaksi tai useampia vastauksia, mikä kehittää kuvataidetta, tiedettä jne.)

Heterogeenisyyden Ylläpitäminen. Nainen joka ottaa maahanmuuttajamiehen luo oikotien romanssiin; romanssi on naisten kehittämä mekanismi, jonka on määrä nostaa seksin kustannuksia ja suosia pitkäaikaisia suhteita. Nainen voi myös kilpailla muiden naisten kanssa jos heillä on sama kohde. Tuhansia kilometrejä matkustanut maahanmuuttajamies joutuu samojen naisvaistojen kohteeksi, siitä huolimatta että hän kuuluu täysin erilaiseen rotukantaan.

Syyllisyys. Vuosisatoja vanha syyllistäminen, missä nainen käyttää mitä tahansa argumentteja, olivat ne sitten miten naurettavia tahansa, edistääkseen omaa tavoitettaan. Se on myös yritys tuomita menneistä ja oletetuista synneistä.

Toiselle Antaminen. Nainen antaa muille, usein intohimoisesti, sellaista joka ei ole hänen annettavissaan. Nainen antaa pois kaiken mikä edustaa häntä biologisesti. Saastuttamalla oman verilinjansa hän tuhoaa satojentuhansien vuosien geneettisen linjan.

Haasteen luominen. Tämä on haasteen selkein muoto. Haasteet vaativat vastareaktioita. Naisen aseman täytyy olla suhteessa hänestä kiinnostuneen miehen asemaan.

Heikentää Leimaa. Leima on se että kuuluu samaan rotuun. Naiset suosivat signaaleja ja merkkejä; koska ne ovat epämääräisiä ja siten manipuloitavissa, kun mies taas suosii leimoja ja käsityksiä; koska ne ovat selkeitä ja usein kytköksissä hänen luomaansa vaurauteen.

Heikentää kohtelua tulevaisuudessa. Leima on oletus siitä että pariudutaan samanrotuisten ihmisten kanssa.
Merkel-refugee-TW.jpg

Lainaus

Mentaalinen hyökkäys on poliittinen taktiikka. Nainen manipuloi miehen siihen asemaan missä hän ehkä voisi harrastaa seksiä, mutta valitsee toisin.
Nainen pitää miehen kiihottuneessa tilassa tai antaa vääriä odotuksia.
Nainen kerää pisteitä kasvattaakseen ja tyydyttääkseen egoaan.
Nainen luo mielikuvia missä hän antaa seksiä (mitä perverssimpää, sitä parempi), mutta antaa sitä joko harvoin tai ei koskaan.
Nainen jättää miehen yhtäkkiä, sillä hän hyökkäää mielummin kuin antautuu kunnon suhteeseen.
Nainen myöntää ja ottaa takaisin seksuaalisia palveluita mieheltä vailla mitään logiikkaa tai järkeä.

Miesten Vaistot Erirotuisia Pariskuntia Kohtaan

Evoluution ehtona oli, että jos miehen elättämä nainen synnytti selkeästi erinäköisen lapsen, silloin nainen häädettiin luolasta tai majasta, mahdollisesti jopa koko heimosta, ja nainen jätettiin yksin huolehtimaan itsestään. Mies oli ehkä jopa elättänyt naisen vanhempia perheenjäseniä, ja hän tunsi itsensä täysin oikeutetuksi hylkäämään naisen joka jakeli seksuaalisia palveluja toiselle miehelle.

Miljoonat miehet ovat kuolleet karmealla tavalla taisteluissa, joissa taisteltiin erilaisuuden säilyttämisen takia; miehet jätettiin kuolemaan verisille taistelukentille mm. miekka vatsassa. Esi-isien kaikkien uhrausten jälkeen miestä loukkaa kun hänen heimonsa nainen antaa itsensä vieraalle ja erilaiselle miehelle.

On tärkeätä pitää mielessä että naiset eivät ole naiveja mitä tulee seksualisuuteen, etenkään mitä tulee seksuaalisiin valintoihin. Seksuaalinen valinta on äärimmäisen tärkeätä naiselle. Miehet ovat oppineet useita käyttäytymisiä jotka ovat luontaisia naisille; mikä selittää esim. miesten fetissejä. Naista muistutetaan säännöllisesti kuukautisilla hänen tarkoituksestaan lisääntyä.

Kun mies manipuloi asioita, nainen imitoi häntä. Naiselle suhteet ovat seksiä, se on hänen luontainen alueensa, joten usein miehet imitoivat naisia. Vaikka maahanmuuttajamies on tunkeutunut menestyksekkäästi, ei se johdu hänen maskuliinisesta sankaruudestaan – ja naiset jotka valitsevat kumppanin toisesta rodusta tietävät tarkalleen petturuutensa laajuuden. Sen näkee naisten äärimmäisestä reaktiosta kun heitä arvostellaan. Nainen joka ottaa erirotuisen kumppanin on seksuaalis-poliittinen atomipommi.

1366027654_kkk.jpg

Naiset ja Luonnonlait

Uroseläimet taistelevat usein reviiristä. Eläimet saattavat myös taistella virtuaalisesti ottamalla uhkaavan asennon, silti se on taistelu johtajuudesta. Häviäjä vetäytyy ja luopuu reviirin vaatimuksistaan. Luonnossa naaraat kuuluvat reviiriin. Reviiriään hallitseva uros kontrolloi, hallitsee ja parittelee naaraiden kanssa. Inhimillisessä yhteiskunnassa on fakta että naisilla on kielitaitoa ja älykkyyttä, mikä edesauttaa heitä käyttämään teennäisiä argumentteja oikeuttaen heidän toimintansa, kuten nähdään nyt kun ulkomaalaiset valtaavat meidän reviiriämme.

Ihmisinä kykenemme toimimaan vaistojamme vastaan, mutta ”normaalitila” on seurata luonnollisia yllykkeitä. Vaatii ponnistusta kieltää vaistot. Onnellisuus tulee yleensä siitä kun seuraamme vaistojamme, ja onnellisuuden on ehdottomasti oltava asia mikä ohjaa ihmisen toimintaa.

En sano tätä mielelläni, mutta oikaistaakseen ja hallitakseen naisia ei olisi väärin käyttää fyysistä väkivaltaa. Naiset ovat kehittäneet lukemattomia mekanismeja kompensoidakseen omaa fyysistä heikkouttaan miehiin nähden. Jos mieheltä kielletään turvautuminen väkivaltaan, (tai edes uhkaava käyttäytyminen), silloin hän on alakynnessä eikä kykene vastamaan takaisin naisten manipulaatioihin, eikä mies pysty vastaamaan samalla mitalla häntä vastaan esitettyyn äärimmäiseen loukkaukseen. Me olemme tilanteessa missä valkoinen nainen voi vapaasti pöyhkeillä seurustelusuhdettaan neekerimiehen tai toisen maahanmuuttajamiehen kanssa, sekä julkisesti että vähemmän julkisissa paikoissa (kapakat ja baarit), siksi että laki kieltää miestä reagoimasta asiaan. Tämä järjestelmällinen maahanmuuttajien suosiminen ja naisten lainsuoma suojelu miesten luonnolliselta reaktiolta naisen kohtuuttomuuksiille viittaa Super Naiselliseen Valtioon, tai lyhyesti ”Isosiskoon”.

Jos naisten käytöstä ei rajoiteta, tekevät he oman rotunsa miehistä alaluokan, esim. suosimalla jatkuvasti ulkomaalaisia miehiä, mikä nähdään jo nyt niillä alueilla missä asuu paljon maahanmuuttajia. Toisekseen he vievät oman rotunsa hävityksen partaalle, tai vieläkin pidemmälle. Nämä ovat kriittisiä vikoja, minkä takia maahanmuuttajia ei pitäisi sallia.

Nainen on lisääntymiskykyinen eläin ja kaikki hänen vaistonsa liittyvät seksin ehtojen/kustannusten nostamiseen, millä varmistetaan kumppani ja lastenkasvatus. Naisille ei pidä antaa valtaa käyttää näitä vaistoja laajentamaan yhteiskuntaa. Naisten seksuaalinen käyttäytyminen ja heille kuulumattomien asioiden antaminen pois osoittaa, että värillisen massamaahanmuuton ongelman peruslähde on naisellinen.

refugee-germany-welcome

Jutun suomentanut muualla NeverCryWolf

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s