Suomen top 5 isänmmaalliset liikkeet

Seuraavat liikkeet pitää itseään isänmmaallisena ja tässä esittelen Suomen top 5. Sehän on tietenkin mielipidekysymys pitääkö noita isänmaallisena, mutta he itse kuitenkin mainostaa itseään niin.

1. Suomen sisu

Varsinaisia Suomen Sisun kansallismielisyyden perusperiaatteita ovat:

– Kansamme olemassaolon ja kehityksen turvaaminen sekä todellisen ja luonnollisen monimuotoisuuden säilyttäminen
– Suomalaisen kansallisvaltion pitäminen erossa sen kansalliset edut vaarantavista kansainvälisistä yhteenliittymistä
– Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja järjestys
– Kansanvaltaisuus
– Todellisen sananvapauden ja vastuun toteutuminen yhteiskunnassa
– Yksilön vapaus ja velvollisuus kehittää itseään henkisesti ja fyysisesti
– Sukupuolten tasa-arvon näkeminen osana pohjoismaista perintöä
– Ihmisen vastuusuhteen toteuttaminen luontoa kohtaan
– Epäterveen itsekkyyden ja kulutusyhteiskunnan vastaisuus
– Kansallisen kulttuurin ymmärtäminen yhteiskunnan ytimeksi ja eteenpäin vieväksi voimaksi
– Suomen kielen luonnollisen kehityksen turvaaminen, koska äidinkieli on osa identiteettiä
– Kansallisen itsetunnon ja kansallisylpeyden vahvistaminen
– Orgaaniseen kansanyhteisöön perustuvan yhteiskunnan kehittäminen
– Maailmanlaajuisen kansallismielisen muutoksen tukeminen

6178153134_6e3fd0c4b0_n

http://suomensisu.fi/periaatteet/

Jäsenmäärä: reilu tuhat vuonna 2013, Immos-Kohun ansiosta jäsenmäärä noussut reilusti ja luultavasti saattaa olla jo useita tuhansia. Suomen Sisu on varmasti Suomen suurin ja organisoiduin liike joka ajaa isänmaallisuutta Suomeen. Liikkeessä on monia poliitikkoja eduskunta tai kuntasolla mm. Olli Immonen.

Suomalaisuuden liitto on myös vähän samanlainen toiminnaltaan ja voinee laittaa samaan kasaan Suomen Sisun kanssa ns. akateemisena isänmaallisena liikkeenä.

Suomalaisuuden Liitto on perustettu Johannes Linnankosken aloitteesta J.V. Snellmanin syntymän satavuotispäivänä 12.5.1906. Suomalaisuuden Liiton perinteisenä tehtävänä on herättää ja vahvistaa kansallista tietoutta ja ajattelutapaa, sekä kaikin tavoin edistää suomalaista, erityisesti suomenkielistä kulttuuria.

http://www.suomalaisuudenliitto.fi/

Ensimmäinen video on trollaus kun Suomen Sisu tilasi historiikin mutta saikin parodian toimistaan.

Toinen video ei liity varsinaisesti Suomen Sisuun mutta käytännössä sisulaisetkin oli aktiivisia tuolla ja on hyvä esimerkki Sisun jäsenten toiminnasta ”poliittisen tai teoreettisen toiminnan” lisäksi. Sisulaisilla ei ole mitään taisteluosastoja, toisin kuin jollain muilla liikkeillä.

2. Suomen Vastarintaliike 

Suomen vastarintaliike (lyhenne SVL, nimenä käytössä myös Kansallissosialistinen Suomen vastarintaliike) onuusnatsistinen ja ulkoparlamentaarinen järjestö, jonka johtajana toimii sen verkkosivuston päätoimittaja Juuso Tahvanainen. Järjestö on toiminut tiiviissä yhteistyössä veljesjärjestöjensä Ruotsin vastarintaliikkeen (ruots. Svenska Motståndsrörelsen, SMR) ja Norjan vastarintaliikkeen kanssa. Yhdessä nämä järjestöt muodostavat Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL).

svl-700__s900x0_q80_noupscale

http://kioski.yle.fi/omat/svl-sai-alkunsa-kirjeenvaihdosta-natsirikollisen-kanssa

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_vastarintaliike

Tavoitteistamme lyhyesti

Suomen Vastarintaliike on ottanut tehtäväkseen suojella suomalaista historiaa, kulttuuria ja suomalaista identiteettiä. Taistelemme integraatiota ja kulttuurista rappiota vastaan sekä vastustamme uhkaavaa kansamme sulautumista muiden rotujen ja kansanryhmien kanssa.

Lisäksi suojelemme fyysisesti heikompia kansamme jäseniä, sillä laittomuudet ovat levinneet nykyään laajalle, ja erityisesti vanhuksista ja naisista on tullut laillista riistaa. Olemme aggressiivisen politiikan kannalla ja samalla tartumme ongelmiin, joita suomalaiset kohtaavat päivittäin.

Vastarintaliike on asettanut seuraavat pääperiaatteet, jotka ilmentävät taistelumme suunnan.

1. Voima olkoon aseemme

Kansallisen politiikan heikkous täytyy murtaa, ja globalistien tunkeutuminen politiikkaan on estettävä. Kansallinen vapaustaistelu ei saa tarkoittaa pelkästään muutamaa satunnaista kokousta tai kasaa sääntöjä. Vastarintaliike ottaa etäisyyttä porvarilliseen yhteiskuntaan ja sen poliittiseen peliin. Aatteen yhtenäisyys ja kompromissittomuus ovat poliittisen taistelun ainoat toimivat tavat. Vastarintaliike aikoo organisoida itsensä koko Pohjoismaiden alueelle ja johdattaa taistelun pohjoismaisten rajojen yli. Yhdessä pohjoismaisista kansoista tulee vahva.

2. Suomen kansan suojelu

SVL ottaa velvollisuudekseen suojella suomalaisia sellaiselta uhalta tai väkivallalta, joka perustuu näiden syntyperään tai kansallismielisiin aatteisiin. SVL aikoo suojella suomalaisia korruptoituneen hallituksen epäoikeudenmukaisuudelta ja ulkomaalaisten yliotteelta sekä pysäyttää kansan ja maan riistämisen.

3. Taistelu monikulttuurisuutta vastaan

Monikulttuurista propagandaa vastaan taistelemme samoilla aseilla – massiivisella propagandalla. Monikulttuurisuus itsessään tarkoittaa kaikkien perinteisten arvojen rikkomista ja yhteiskunnan tuhoa. Tulemme paljastamaan, mitä monikulttuurisuus todellisuudessa on: tuhoava voima, joka uhkaa yhteiskuntamme peruspilareita. Tulemme vastustamaan rappiollisia ilmiöitä kulttuurielämässä. Suomalaiset tulevat vielä kertaalleen oppimaan, kuinka olla vahvoja ja ylpeitä.

Terve ydinperhe muodostaa yhteiskuntamme perustan. Yhteiskuntaelämän luonnonmukaisten perusteiden tuhoa vastaan täytyy taistella. Hallituksemme apu poikkeaville elementeille ja moraaliselle taantumukselle tullaan neutralisoimaan.

4. Kansallisen hallituksen perustaminen

Kansallinen hallitus vakiinnutetaan kompromissittoman poliittisen taistelun avulla. Tämä Suomen Vastarintaliikkeen muodostama hallitus palauttaa perinteisen ja autoritaarisemman yhteiskuntajärjestyksen, jonka ideologiset perusteet ovat nationalismissa ja sosialismissa.

5. Muukalaisten palauttaminen

Jokainen muukalainen, jota ei voida ”sulauttaa”, tulee lähettää kotiin. Pohjoisen kansan etnistä ja kulttuurista koskemattomuutta tulee suojella. Tämä on ehdoton edellytys vakaan ja tasapainoisen yhteiskunnan luomisessa.

6. Euroopan unionista vetäytyminen

Vapaan Suomen hallituksen tulee välittömästi erota Euroopan unionista. Mikäli Brysselin lahjotut vallanpitäjät eivät tätä hyväksy ja mikäli he sen vuoksi uhkaavat sotilaallisella väliintulolla, on vapaan Suomen puolustettava itseään kaikin mahdollisin keinoin. Jos tuleva sota osoittautuu välttämättömäksi pohjoisen vapautemme suojelussa, olkoon sitten niin, sillä vain se, joka on valmis suuriin uhrauksiin, on kykenevä puolustamaan vapauttaan.

7. Pohjoismaisen valtakunnan julkistaminen

Pohjoinen ei ole automaattisesti osa Eurooppaa. Pohjoinen on oma kulttuurialueensa, ja sillä on oma tietty lajityyppi sekä erityiset ehtonsa taloudelliselle elämälle. Tavoitteemme on muodostaa sellainen vahva pohjoinen valtio, joka on täysin itsenäinen/riippumaton ulkoisista vaikutteista, EU mukaan lukien.

Vastarintaliike taistelee itsenäisen pohjoisen puolesta. Tavoitteenamme on vahva pohjoinen valtionrakenne vakaalla itsenäisyydellä. Tämän valtion tulee rakentua ainakin Suomesta, Ruotsista ja Norjasta, mutta jokaisen pohjoismaan tulisi loppukädessä liittyä tämän valtionrakentamisen alle; tulevaan Pohjoiseen valtakuntaan. Pohjoinen on tarpeeksi vahva säilyttämään asemansa taloudellisesti, sotilaallisesti ja kulttuurillisesti. Me emme halua orjuutta vaan vapaan Pohjolan!

http://www.patriootti.com/vastarintaliike/tavoitteistamme-lyhyesti/

Liikkeessä Suomessa on noin 50 erittäin aktiivista aktivista ja noin 500 vähemmän aktiivista ”hengailijaa”

AP2014_1 images

3. Kristityt isänmaalliset – hajanaiset liikkeet/toimijat

Tämä on varsin hajainen ryhmä, jolla ei ole mitään varsinaista aktivisti tai taisteluosastoa niinkuin muilla, Tässäkin ryhmässä on kuitenkin monia seurakuntia, poliitikoita tai liikkeitä jotka on suht isänmaallisia ja ajaa isänmaallista politiikkaa. Usein he eivät kuitenkaan kuulu ns. mainstream Luterilaiseen kirkkoon vaan he kuuluvat enemmän tai vähemmän itsenäisiin kristillisiin haaroihin. Lestadiolaiset on esim. yksi tälläinen, heidän politiikkansa ja toimintansa on usein varsin isänmaallista. Perussuomalaisten ja Keskustan riveissä on etenkin paljon näitä erittäin konservatiivisia ja isänmaallisia kristittyjä kuten Timo Soini tai Sebastian Tynkkynen.

Jos joku ryhmä pitäisi mainita erikseen, niin se olisi varmaankin Vanhoillislestadiolaiset, (huom Sipilä ei kuulu heihin) Vanhollislestadiolaiset yleensä äänestää vain konservatiivisia ja isänmaallisia ehdokkaita sisään niin kunnallisvaltuustoon kuin eduskuntaan ja ovat kulttuuriltaan muutenkin Suomen konservatiivisemmästä päästä.

Kristityt ei kuitenkaan ole yhtä näkyvässä roolissa tässä isänmmaallisuus-keskustelussa ja jopa kristittyjen keskuudessa on paljon hajanaisuutta, siksi he ovat vasta sijalla 3.

Sebastian

4. Susanna Kaukisen ”Lapuan liike vol 2”

Meidän lähtökohtiamme ovat seuraavat:

 • Suomessa asuu Suomen kansa ja Suomen valtion maa-alue on Suomen kansan koti.
 • Suomen kansa on perhe, joka lähtee yksilöstä perheeseen, kylästä kaupunkiin ja maakunnasta maahan ja kansaan, siis:
  • Suomen kansa on suomalaisten heimojen yhteisö ja Suomen valtio on näiden heimojen yhteiskunta.
 • Suomessa toimitaan suomalaisten tavalla.
 • Suomalainen kulttuuri, kansa ja kieli tulee säilyttää paitsi meille itseisarvoisena, myös laajemmin arvokkaana ja harvinaisena alkuperäiskansan ilmentymänä.
 • Suomalaisen kulttuurin säilyttäminen tarkoittaa sitä, että maahamme tulevat vieraat sopeutuvat meidän tapoihimme tai noudattavat omiaan muualla.
 • Suomalaisen uskontokulttuurin säilyttäminen tarkoittaa sitä, että Suomessa tulee suosia suomensukuisten kansojen alkuperäisuskontoja, mutta antaa vakiintuneen kristillisyyden toimia niin kauan kuin se luopuu marxilaisista piirteistään, kuten vieraiden etujen ajamisesta suomalaisten kustannuksella.
 • Suomalaisen kansan kielen säilyttäminen tarkoittaa sitä, että Suomessa opetetaan suomeksi.
 • Suomalaisen kielen ohella tarvitaan myös yleiskieli, joka käytännössä on englanti, opetettakoon myös sitä kaikille kansalaisille. Me tarvitsemme äidinkielen ja yleiskielen.
 • Suomalaisen kansan säilyttäminen tarkoittaa sitä, ettei Suomen kansaa tuhota liiallisella muuttoliikkeellä meidän isänmaahamme. Vähälukuisen kansan, kuten suomalaisten, tulee olla tässä asiassa erittäin päättäväisiä ja jopa jyrkkiä tai meidäthävitetään hyvin nopeasti.
 • Suomalaisten tulee turvata vain suomalaisten säällinen toimeentulo. Tämä tarkoittaa sitä, että maahamme tulleiden vieraiden tulee elättää itsensä poikkeuksetta ja kuten aiemmin sanottiin, ja sitä tässä painotettakoon, heidän tulee myös hyväksyä meidän tapamme tai poistua maastamme.
 • Me myös tunnustamme, ettei suomalaisilla ole n.s. kolonialistista velkaa. Me emme ole koskaan ollut kansa, joka olisi mainittavasti sortanut muita kansoja, paremminkin on päinvastoin. Näin ollen meillä ei ole mitään moraalisia velvoitteita muita kansoja kohtaan ja jos me joitakuita joskus auttaisimmekin, tulkoot pääpaino laitetuksi suomensukuisten heimojen tukemiseen ja ymmärrettäköön, että kaikki apu, minkä me saattaisimme joskus muille antaa on sellaista, jonka me annamme hyvästä hyvyydestämme, emme mistään moraalisesti velasta tai velvoitteesta.
 • Tiiviisti ja lyhyesti sanoen, meidän on jälleen pelastettava Suomi ja Suomen kansa ; suomalaisuuden sydän, sielu, kansanruumis ja Suomen ja suomalaisuuden idea: Isänmaa on jumalan ajatus, tätä älköön koskaan unohdettako. Kansakunta on paitsi kansan koti, se on myös kansan ainoa turva ja täten meidän yhteinen pyhättömme. Tällä kunnioituksella asiaa lähestyttäköön.
 • Me haluamme myös painottaa, ettei Suomen valtio ole, eikä voi olla, loisimisoikeusyhteiskunta, vaan velvollisuusyhteiskunta. Tämä tarkoittaa sitä, että:
  • Kaikki oikeudet Suomessa ansaitaan velvollisuuksien täyttämisen kautta.
  • Mitään lähtökohtaisia oikeuksia, erivapauksia ja muita sellaisia me emme tunnusta: se mikä on hyväksi kansakunnalle, on hyväksi sen jäsenille. Tämä täysimittaisena tunnustettakoon ja samalla annettakoon jokaisenyritteliäisyydelle täysi arvo ja jokaiselle täysi vapaus toteuttaa itseään, kunhan ensin täyttää velvollisuutensa kansalleen ja isänmaalleen. Kansakunnan lähtökohtana olkoot luokkayhteistyö, meidän tiemme ja Suomen tie on siis kolmas tie.

Näistä lähtökohdista julistan Lapuan liikkeen jälleen perustetuksi.

http://anarkisti.vuodatus.net/lue/2015/09/lapuan-liikkeen-paluu

375px-Lapuan_liike.svg 10391380_684462945019607_4903119084557579126_n 12003168_684217811710787_4802968263969502257_n

http://anarkisti.vuodatus.net/lue/2015/09/lapuan-liikkeen-paluu

Nähtäväksi jää tuleeko tästä mitään, mutta alkumarssit oli kohtuu lupaavia ja Susanna tuntuu olevan kohtuu radikaali ja aktiivinen asioitten tiimoilta. Tämä uusi ryhmä tehnee yhteistyötä muittenkin liikkeitten kanssa ja tuskin tulee olemaan mikään kovin suuri tekijä vrt. esim. Suomen Sisuun tai Suomen Vastarintaliikkeeseen.

.

.

5. Finnish Defence league

Toimintaamme kuuluu

1. Ihmisoikeuksien puolustaminen ja edistäminen.
Finnish Defence League on kansalaisjärjestö joka puolustaa ihmisten oikeutta protestoida ei-muslimien elämään tunkeutuvaa radikaalia islamia. Puolustamme myös naisten ja seksuaalivähemmistöjen asemaa ja samanarvoisuutta, islam pitäisi voida uudistaa niin että se vastaisi modernin maailman vaatimuksia ja käsityksiä samanarvoisuudesta ja tasavertaisuudesta.

2. Demokratian ja oikeusvaltion kunnioittaminen ja näiden edistäminen sharia-lakia vastaan.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että ”sharia on ristiriidassa demokratian perusperiaatteita vastaan”. Sharia-laki merkitsee suurta eroa muslimien ja ei-muslimien välillä ja FDL ei tule koskaan antamaan tällaisen epäoikeuden mukaisen apartheid-järjestelmän juurtua maahamme. FDL vastustaa myönnytyspolitiikkaa sharia lakia kohtaan sen kaikissa muodoissa.
Halal-ruoan yleistäminen, islamilaisten tuomioistuinten arvostus ja islamin täydellinen kunnioitus ovat osa sharia-lakia ja tarkoituksena on heikentää muunlaista eli maan lainmukaista sekä perinteistä elämäntapaa tiellä totaaliseen sharia-lakiin.

3. Julkinen tiedottaminen, joka varmistaa että ihmiset saavat oikean kuvan islamista.
Tämä on keskeinen osa FDL.n toimintaa ja tulemme käyttämään sananvapautta ja sen suomia oikeuksia tietouden levittämiseen ihmisille.

4. Omien perinteiden kunnioittaminen sekä vaaliminen mutta myös muiden kulttuurien vastaanottaminen.
FDL uskoo, että paikallisella kulttuurilla ja perinteillä on oikeus tulla esiin omassa maassaan. Se kuitenkin tunnustaa, että kulttuuri ei ole pysyvästi samanlainen ja ajanmyötä luonnollisia muutoksia tapahtuu. Se ei kuitenkaan anna lupaa päättäjien tietoisesti heikentää alkuperäiskulttuuria.

5. Kansainvälisyys ja yhteistyö muiden samanmielisten kanssa ympäri maailmaa.
FDL on yhteistyössä niiden kanssa jotka jakavat samat ajatukset, riippumatta siitä missäpäin maailmaa nämä ovat tai millaisesta kulttuurisesta/rodullisesta taustasta he ovat. FDL uskoo että islamin vaatimus saada sharia-laki maailmanlaajuiseksi on yhteinen ongelma, jota pitää käsitellä suuremmassa mittakaavassa. Näin ollen FDL tekee lukuisien ulkomaistenkin tahojen kanssa yhteistyötä.

6. Maahanmuuton lisäämisen vastustaminen
Suomen ei tule missään nimessä seurata Ruotsin esimerkkiä.
Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus asua rauhassa ja turvallisesti, omassa kotimaassaan.
”Mamu-business” lopetettava. Kansalaisten työllisyyttä tulee pyrkiä lisäämään muilla tavoin, kuin lisäämällä Suomeen
otettavien pakolaisten määrää. Mamubisneksen ympärille on syntynyt runsaasti erilaisia toimia ja virkanimikkeitä!

7. Monikulttuurisuuden ihannointi lopetettava!
Erilaiset kulttuurit mahtuvat Suomeen, kunhan Suomen omaa kulttuuria, tapoja kunnioitetaan ja Suomen maallista lainsäädäntöä noudatetaan.
Maahanmuuttajien on sopeuduttava suomalaiseen kulttuuriin, eikä päinvastoin! Sopeuttaminen ei tarkoita sitä, että meidän tulee sopeutua ulkoa tuleviin kulttuureihin, vaan Suomeen ulkopuolelta tulevien, pitää sopeutua suomalaisiin tapoihin ja kunnioittaa niitä. Monikulttuurisuuden tuputtaminen suomalaisille lopetettava!

8. Vuoropuhelun lisääminen
Ennakkoluuloja ja kaikenpuolista rasismia vastaan on kuitenkin taisteltava erilaisia vuoropuheluja lisäämällä. Kaikkien Suomessa asuvien ihmisten tulee yhdessä toimia radikalismia vastaan. Kaikkien pystyttävä elämään rinnakkain, kunnioittaen maamme tapoja ja lakeja uskonnosta ja ihonväristä riippumatta!
FDL tulee jatkossakin lisäämään vuoropuhelua erilaisten uskonnollisten ja/tai isänmaallisten ryhmien kanssa, myös kasvokkain tapahtuvien tapaamisten merkeissä.  Keskusteluyhteyksien avaaminen vähentää erilaisia ennakkoluuloja. Kaikki ryhmittymät ovat tervetulleita keskustelemaan kanssamme Suomen turvallisuudesta!

Tulemme tulevissa julkaisuissamme myös vaatimaan viranomaisten (poliisi, pelastuslaitos, hoitohenkilökunta, tulli, rajavartiosto jne.) resurssien maksimointia kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi!

FDL aloitti toimintansa Facebook-ryhmänä 13. helmikuuta vuonna 2011. Yhdistys kirjattiin yhdistysrekisteriin alkuvuodesta 2013. Tällä hetkellä yhdistyksellä on jäseniä yli 30 eri paikkakunnalla aina eteläisimmästä kärjestä Suomen päälaelle asti. Jäsenmäärä on vahvassa kasvussa koko ajan.

http://www.fdl.fi/

Facebook sivulla tykkäyksiä on 7.5 tuhatta ja liike järjestää toimintaa mm. puhetilaisuuksia ja marsseja. Liike on kuitenkin jäänyt varsin vähälle mediahuomiolle, eikä liikkeen jäsenet vaikuta olevan yhtä aktiivisia tai radikaaleja kuin muissa liikkeissä. Jäänyt Suomessa vähän Suomen Vastarintaliikkeen varjoon. Suomen vastarintaliikkeen tavoin liike ei ole syntynyt Suomessa, vaan liike syntyi Briteissä vastalauseena muslimi-maahanmuutolle ja on siitä sitten levinnyt eri puolille Eurooppaa. Näitten solujen keskeinen ideologia on lähinnä vastustaa Islamia ja jossain määrin maahanmuuttoa.

lataus

mikamäkelänatsikuva (1)

Loppuun vielä huumorikuva isänmmaallisista liikkeistä.

screenshot-web.archive.org-2015-07-16-19-52-50

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s