MBTI luonnetyypeistä yleisesti

MBTI-luonnetyyppi testaa ja mittaa ihmisten luonne-eroja.

Testin voi suomeksi tehdä esim. täällä:

http://www.personality-tests.info/fi/test.php

http://netello.fi/Persoonallisuustesti

http://www.arealme.com/16types/fi/?ag

Tai englanniksi:

http://similarminds.com/jung.html

Mielenkiintoisia sivustoja aiheeseen liittyen:

http://suomi-mbti.blogspot.fi/2014/07/mbti-portaali.html

http://oddlydevelopedtypes.com/

http://www.celebritytypes.com/

http://personalitycafe.com/

Alkuun esittelen lyhyesti kiintoisia taulukoita ja kuvia tilastoista ja lopussa on teoriaosuudet.

Eniten tienaavat luonnetyypit

On otettu selvää mitkä tyypit tienaa eniten ja mitkä vähiten. Eniten tienaa ENTJ ja vähiten INFP

screen-shot-2013-11-05-at-4-05-42-pm

Luonnetyypit ja mielisairaudet

Mitä persoonallisuushäiriöitä kullakin tyypeillä todennäköisimmin diagnosoidaan.

ENTP = antisosiaalinen, huomionhakuinen, riippuvainen
ENTJ = obsessiivis-kompulsiivinen, sadistinen
ENFP = huomionhakuinen, narsistinen, rajatila
ENFJ = huomionhakuinen, narsistinen, välttelevä
ESTJ = obsessiivis-kompulsiivinen, sadistinen
ESFJ = obsessiivis-kompulsiivinen, narsistinen, riippuvainen
ESTP = antisosiaalinen, narsistinen
ESFP = huomionhakuinen

INTP = skitsotypaalinen, skitsoidinen
INTJ = skitsotypaalinen, narsistinen
INFP = välttelevä, riippuvainen, huomionhakuinen
INFJ = riippuvainen, narsistinen, depressiivinen
ISTJ = skitsoidinen, obsessiivis-kompulsiivinen
ISFJ = riippuvainen, obsessiivis-kompulsiivinen
ISTP = antisosiaalinen, passiivis-aggressiivinen
ISFP = riippuvainen, huomionhakuinen, välttelevä

http://www.celebritytypes.com/index.php

Kunkin luonnetyyppien määrä väestössä

MBTI-luonnetyypien yleisyys eri populaatioissa: Huom. tulokset vaihtelee aina hieman riippuen millaiselta väestöryhmältä asiaa kysyy joten nämä tulokset on lähinnä suuntaa-antavia.

estimated_frequency_table

3ece76e34b87e837581ffed9dda889d6

Suomen väestön luonnetyyppien jakautumat : lähde Vesa Routamaa – Katse naamion taa -kirja

K = Keskiarvo, M=miehet, N=naiset

ISTJ: K:12,3 N:7,6 M:17,3

ISTP: K:2,4 N:1,2 M: 3,7

ESTP: K:5,1 N:4,0 M:6,2

ESTJ: K:20,2 N:16,2 M:24,3

ISFJ: K:5,4 N:7,0 M:3,8

ISFP: K:2,1 N:2,3 M:1,8

ESFP: K:5,4 N:6,8 M:4,0

ESFJ: K:9,8 N:14,6 M:4,8

INFJ: K:1,1 N:1,2 M:1,0

INFP: K:1,2 N:1,6 M;0,7

ENFP: K:7,1 N:9,8 M:4,3

ENFJ: K:5,2 N:7,5 M:2,7

INTJ: K:3,5 N:2,5 M:4,5

INTP: K:1,8 N:1,4 M:2,2

ENTP: K:5,6 N:5,3 M:5,9

ENTJ: K:12,1 N:11,1 M:13,1

Rakkaus:

Kyselyitten mukaan suhteellisen samankaltaiset luonnetyypit on yleensä kaikkein tyytyväisimpiä toisiinsa ja parisuhteeseensa esim. ESFJ + ISTJ tai INFJ + INFP

Kuinka suuri oli tyytyväisiä partneriinsa / luonnetyyppi %

 • SJ x SJ    79%
 • NF x NF    73%
 • SP x NT    73%
 • SJ x SP    71%
 • NT x NF    65%
 • NF x NT    64%
 • SP x SJ    63%
 • SJ x NT    62%
 • SP x SP    59%
 • NT x NT    59%
 • SJ x NF    58%
 • NT x SP    54%
 • SP x NF    54%
 • NT x SJ    52%
 • NF x SP    51%
 • NF x SJ    46%

Täällä lisää sopivista ”match made in heaven” tyypeistä toisilleen: http://www.lovetype.com/page2.html

——————————————————————————————–

Luonnetyypit rikollisena

ENFP: Mikä tahansa intohimorikos, järjestyshäiriöENFP:t ovat ekstrovertteja ja sosiaalisia tunneihmisiä. Heille tunteet ovat kaikki kaikessa, ja ihmissuhteissa he pelaavat täysillä. Ja he myös toimivat kybällä – tunteittensa ja intuitionsa mukaan, varsinkin ihmissuhteissaan.

ENFJ: Itsemurhakultin johtaja, maanpetos

ENFJ:t ovat samoin ekstrovertteja tunneihmisiä, mutta he ovat harkitsevia ja määrätietoisia. He saavat helposti muut ihmiset mukaansa, ja aiheuttavat paljon tuhoa.

ENTP: Väärä vala, kiristys, vakoilu

ENTP:t ovat ekstrovertteja järki-ihmisiä, ja opportunisteja parhaasta päästä. Siksi heidän tekemänsä rikokset ovat nimenomaan sellaisia, joissa pystyy saamaan mahdollisimman paljon hyötyä tilanteeseen tarttumalla.

ENTJ: Kansanmurha, joukkotuhonta

ENTJ:t ovat kuin luotuja johtajiksi, ja heidän rikoksensa ovat myös johtajien rikoksia – nimenomaan sodanjohtajien. Mietitään Augusto Pinochetia, Napoleonia tai Julius Caesaria.

ESTJ: Pahoinpitely, ryöstö

ESTJ:t ovat enemmän tunneihmisiä kuin ENTJ:t ja vähemmän ajattelevia, ja vähemmän johtajatyyppejä. Heidän rikoksensa ovat kuitenkin samanlaisia kuin ENTJ:n, mutta vain pienemmässä skaalassa.

ESFJ: Mikä tahansa viharikos

ESFJ:t ovat luontaisia esiintyjiä ja puhujia tunnepuolensa ja ulospäinsuuntautuneisuutensa vuoksi. Tämän kääntöpuolena on sitten että he ovat yleismulqvisteja. ESFJ voi syyllistyä mihin tahansa rikokseen, johon liittyy syvä antipatia, kiihotuksesta murhaan.

ESTP: Ylinopeus, vaaran aiheuttaminen, tappo

ESTP:t tykkäävät vaaran viehätyksestä ja elää äärirajoilla. Heidän rikoksensa heijastavat tätä: kohdataan vaara silmästä silmään ja leikitellään sillä. Ja vedetään se sitten överiksi.

ESFP: Prostituutio

ESFP:t puolestaan tykkäävät samasta vaaralla leikkimisestä, mutta pikemminkin emotionaalisella puolella ja ihmissuhteissa kuin fyysisinä tapahtumina – ja prostituutio on tätä par excellence.

INTJ: Salamurha, salakuljetus, rikoksen organisointi

INTJ:t ovat organisatorisia mestareita ENTJ:n kanssa, mutta tykkäävät mieluummin toimia piilossa ja jäämättä kiinni, toisin kuin ENTJ:t. INTJ:t ovat rikoksissaan erittäin suunnitelmallisia ja miettivät kaiken etukäteen.

INTP: Tietomurto, huumeiden myynti

Samoin kuin INTJ:t, myös INTP:t tykkäävät analysioda ja suunnitella rikoksensa, mutta heille rikoksilla on isompi hyötynäkökohta ja ne ovat henkilökohtaisempia kuin INTJ:lle. INTP:t pyrkivät aigheuttamaan vähemmän vahinkoa kuin ENTP:t rikoksillaan.

INFJ: Salaliitto, juonittelu, kavallus

Sano ”selkäänpuukottaja” ja löydät vinksahtaneen INFJ:n. Siinä, missä ENFJ suuntautuu ulospäin ja pettää suuren ihmisjoukon, INFJ tekee saman yksilö- tai organisaatiotasolla,

INFP: Stalkkaus

INFP:t tykkäävät aiheuttaa epävarmuuden tunnetta ja hätää ENFP:n tavoin, mutta mieluusti salassa ja yksilötasolla. Heille stalkkaus on luonteenomainen rikos.

ISTJ: Korruptio

ISTJ:t ovat introvertteja, suunnitelmallisia ja haistavat nopeasti mahdollisuudet. Lahjusten ottaminen ja antaminen on heille kuin toinen luonto.

ISFJ: Avunanto rikokseen

ISFJ:t eivät ole johtaja- eivätkä tekijätyyppejä. He ovat oikeita käsiä: erinomaisia taustatukena ja rohkaisemaan. Niinpä he ovat mieluummin avustamassa rikosta kuin tekemässä sellaista.

ISTP: Tuhopoltto, varkaus

ISTP:n viehätys omaisuuteen kohdistuu pikemminkin sen viemiseen tai tuhoamiseen juonella ja salaa kuin ESTP:n suoraan ihmisiin kohdistuvat rikokset.

ISFP: Parkkisakot, huumeiden käyttö

ISFP:t ovat ehkä kaikkein sisäänpäinkääntyneimpiä ja kaikkein varovaisimpia aiheuttamaan toisille vahinkoa. Niinpä heidän rikoksensa ovat uhrittomia, kuten liikenne- tai huumerikokset.

http://takkirauta.blogspot.fi/2015/01/myers-briggs-tyypit-rikollisina.html

Pääkohdat itse luonnetesteissä

Energian suuntaaminen

 • Ekstravertti E : Keskittyy mielellään ihmisiin ja asioihin ympäristössä ja saa energiaa toisten ihmisten seurassa. Tuntee olonsa kotoisammaksi ulkoisessa maailmassa kun ns. sisäänpäinkääntyneenä oman päänsä sisällä
 • Introvertti I : Keskittyy mielellään ajatusten, tunteiden ja vaikutelmien pohtimiseen ja saa energiaa yksinolemisesta, tuntee olonsa kotoisammaksi sisäisessä maailmassaan kuin ulkoisessa maailmassaan.

Informaation hankkiminen

 • Tosiasiallinen S: Painopiste on nykyhetkessä ja aistien kautta havaitsevassa informaatiossa, pitää käytännön asioista ja yksityiskohdista, tosiasioista.
 • Intuiivinen N : Painopiste on mahdollisuuksien ja yhteyksien keksimisessä, keskittyy mielellään tulevaisuuden ja kokonaiskuvan hahmottamiseen.

Päätöksenteko

 • Ajatteleva T : Arviot perustuvat loogisen ja objektaviisen analyysiin, korostaa järkeä,totuutta ja logiikkaa. Taipuvainen suuntautumaan tehtävään.
 • Tunteva F: Arviot perustuvat henkilökohtaisiin arvoihin ja tunteisiin, ajattelee sydämmellään ja on taipuvainen suuntautumaan ihmisiin.

Elämäntyyliasenne ulkomaailmaan

 • Järjestelmällinen J : Pitää järjestelmällisestä, suunnitelmallisesta ja organisoidusta elämäntavasta, haluaa saada asiat ratkaisua ja päätettyä. J tyypin ihmiset käyttävät T/F päättämistä ennen havannointia.
 • Spontaani P : Pitää sopeutuvasta ja spontaanista elämäntavasta, haluaa pysyä avoinna kokemuksille. P tyypin ihmiset havannoivat S/N ennen päättämistä.

Noitten lisäksi ihmiset voidaan jakaa vielä 4 eri luokkaan mihin kuhunkin kuuluu 4 eri persoonallisuutta.

Subtyypit

Käytännöllinen, tosiasiallinen ST : Luottaa havannoidessaan aisteihin ja päätöksiä tehdessään analyyttiseen ajatteluun. ST on käytännöllinen ja tosiasioissa pysyvä ihminen. Hän on hyvä teknisillä aloilla jossa käsittelynkohteena on faktat ja objektit.

Sympaattinen ja ystävällinen SF: On käytännöllinen ja luottaa aisteihinsa havaintoja tehdessään, päätöksiä tehdessään tosin peilailee omia tunteitaan ja arvojaan. On kiinnostunut ihmisistä enemmän kuin asioista ja on sosiaalinen, sympaattinen  ja ystävällinen. Soveltuu ihmis-aloille esim. hoitotyöhön.

Innostunut NF: Havannoidessaan NF luottaa intuitioon eikä huomaa yksityiskohtia aina. Hän keskittyy ideoihin, mahdollisuuksiin ja havaintoihin. Päätöksiä tehdessään hän tutkiskelee sisäisiä arvojaan ja mielellään työskentelee ihmisläheisillä aloilla. Hän on lämmin, luova ja idealisti ja hänet löytää helposti luovilta aloilta.

Looginen ja kekseliäs NT: Havannointiprosesissa luottaa intuitioon, hän kerää mielellään paljon tietoa mitä hän käsittelee analyyttisesti. Hän näkee hyvin asioitten kokonaisuuden ja on täsmällinen joten niimpä hän usein päätyy esim. tutkijaksi.

E (ekstrovertti)

– Suuntautunut ulkoiseen maailmaan

– Keskittyvät ihmisiin ja asioihin

– Käyttävät luontevasti yritys- ja erehdysmenetelmää

– Etsivät virikkeitä ympäristöstä

– Pitävät vaihtelevuudesta ja toiminnasta

– Ovat joskus kärsimättömiä pitkien ja hitaiden töiden suhteen

I (introvertti)

– Suuntautunut sisäiseen maailmaan

– Keskittyvät ideoihin ja sisäisiin vaikutelmiin

– Ovat mietteliäitä

– Harkitsevat tarkkaan ennen kuin toimivat

– Etsivät virikkeitä sisimmästään

– Voivat työskennellä pitkiä aikoja yhden projektin parissa keskeyttämättä.

______________________________________________________________________

S (tosiasiallinen)

– Havainnoivat aistien avulla

– Keskittyvät käytännöllisiin ja asiapitoisiin yksityiskohtiin

– Ovat fyysisten tosiasioiden tasalla

– Ovat tiukasti kiinni nykyhetkessä

– Rajoittavat huomionsa sanottuun ja tehtyyn

– Huomaavat arkielämän pienet asiat

– Antavat aistien ohjata kokemuksia

– Pitävät vakiintuneesta tavasta tehdä asioita

N (intuitiivinen)

– Käyttävät havainnoidessaan muistia ja yhteyksiä

– Huomaavat malleja ja merkityksiä

– Huomaavat mahdollisuuksia

– Laativat suunnitelmia tulevaisuuden varalle

– Kuvittelevat, ”lukevansa rivien välistä”

– Etsivät kokonaiskuvaa

– Saavat aavistuksia ”tyhjästä”

– Antavat ajatusten ohjata aisteja

– Eivät pidä ajan kuluttamisesta asioiden tarkentamisen vuoksi

______________________________________________________________________

T (ajatteleva)

– Analysoi loogisesti

– Käyttää objektiivisia ja persoonattomia kriteerejä

– Kehittää syy-seuraus- suhteita

– On vankkumaton mielipiteissään

– Arvostaa loogista järjestystä

– On epäileväinen

– Reagoi enemmän ihmisten ideoihin kuin heidän tunteisiinsa
F (tunteva)

– Soveltaa henkilökohtaisia prioriteetteja

– Arvioi inhimillisiä arvoja ja motiiveja

– Antaa asioille arvoa

– Arvostaa lämpöä ihmissuhteissa

– Arvostaa sopusointua

– On kiinnostunut työn ja idean takana olevasta ihmisestä

______________________________________________________________________

J (järjestelmällinen)

– Käyttää ajattelevaa tai tuntevaa harkintaa

– Tekee päätöksiä ja suunnitelmia

– Organisoi ja laatii aikatauluja

– Ohjailee ja valvoo

– On päämääräsuuntautunut

– Haluaa saada asiat päätökseen vaikka vaillinnaisilla tiedoilla

– Käyttää listoja suunnitellessaan työjärjestyksiä ja toimintaansa

P (spontaani)

– Käyttää tosiasiallista tai intuitiivista havaintokykyä

– Ottaa vastaan tietoa

– Mukailee ja muuntelee

– On utelias ja kiinnostunut

– On ennakkoluuloton

– Välttää päätöksentekoa saadakseen lisää tietoa

– Käyttää listoja ainoastaan muistuttamaan kaikista niistä asioista, joita täytyy jonain päivänä tehdä

http://www.demi.fi/keskustelut/syv%C3%A4lliset/mbti-tyyppinne-vol-2#.VhjyWPntmkp

mbti-personality-types

Sopivia koirarotuja eri MBTI tyypeille:

tumblr_nrykhgnx2b1unj562o1_500.png

ISTJ – Briard; ESTJ – Belgian Malinois; ENTJ – Australian Cattle Dog; INTJ – Chinese Shar-Pei;
ISTP – Chihuahua; ESTP – Akita; ENTP – Siberian Husky; INTP – Bloodhound
ISFJ – Australian Shepherd; ESFJ – Great Dane; ENFJ – Golden Retriever; INFJ – Great Pyrenees
ISFP – Borzoi; ESFP – Bearded Collie; ENFP – American Eskimo Dog; INFP – American Water Spaniel

tumblr_nryhen6MKK1unj562o1_500.png

ISTJ – Korat; ESTJ – Burmese; ENTJ – Singapura; INTJ – Russian Blue;
ISTP – Egyptian Mau; ESTP – Norwegian Forest Cat; ENTP – Somali; INTP – Scottish Fold
ISFJ – Maine Coon; ESFJ – Siamese; ENFJ – Ragdoll; INFJ – Munchkin
ISFP – Nebelung; ESFP – Tonkinese; ENFP – Turkish Angora; INFP – Persian

http://pigepresident.tumblr.com/page/17

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s