Simon Baron-Cohen: Miesten ja naisten aivojen eroista

Tässä blogauksessa käsittelen jonkin verran Simon Baron-Cohenin (Borat-näyttelijän serkku) esittämiä teorioita naisten ja miesten aivojen eroista. Miesten ja naisten aivot eroaa jonkin verran keskiverto mielessä, vaikka on tietenkin sellaisia miehiä joitten ajattelu saattaa olla lähempänä naisille tyypillisempiä malleja ja toisinpäin.

Olennainen ero

Baron-Cohen, Simon (2004). Olennainen ero. Totuus miehen ja naisen aivoista. Suom. Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita.

Sukupuolten välinen psyykkinen erilaisuus on arkaluontoinen aihe. Simon Baron-Cohen, Cambridgen yliopiston alaisen autismin tutkimuskeskuksen johtaja ja kehityspsykopatologian ja kokeellisen psykologian professori, viivytti pitkään kirjansa julkaisemista ennen kuin vihdoin vuonna 2003 arveli, että sukupuolten eroista ehkä voitaisiin keskustella kiihkottomasti.

Kun seuraavassa puhutaan sukupuolten eroista, on muistettava, että lausumat ovat vain aihetta luonnehtivia yleistyksiä, keskimääräisyyksiä. Samoin kuin miehet ovat esimerkiksi keskimäärin naisia kookkaampia, niin on selvää, että tämä ei suinkaan välttämättä päde kaikissa yksittäisissä tapauksissa.

 • Cambridgen Rosie-synnytyssairaalassa videoitiin vuonna 2001 sataa yhden päivän ikäistä vauvaa, joille näytettiin kehdon yllä naisen hymyilevät, ruskettuneet kasvot, jotka liikkuivat kasvoille luonteenomaisella tavalla. Vauvoille näytettiin myös mobile, joka oli kasvojen kokoinen pallo, ja se oli samanvärinen ja ruskettunut, mutta kasvonpiirteet oli järjestetty uudelleen siten, että yleisilme ei ollut kasvomainen. Jotta se näyttäisi mekaanisemmalta, siihen oli ripustettu materiaalia, joka liikkui aina, kun koko mobilekin liikkui. Tutkijat olivat tietämättömiä vauvan sukupuolesta. Tytöt katsoivat kasvoja pitempään, ja pojat katsoivat mobilea pitempään.
 • Laboratoriossa lattialla vuoden ikäisiä leikkiviä lapsia videoitaessa todettiin, että kahdenkymmenen minuutin aikana tytöt katsovat äitiään merkittävästi useammin kuin pojat. Kun vauvoille annettiin mahdollisuus valita kasvojen ja auton katsomisen välillä, pojat katsoivat autoa kauemmin, ja tytöt katsoivat kasvoja kauemmin.
 • Klassisessa testissä matolle jätetään leluja, jotka lapset saavat valita. Pojat näyttävät rakastavan tavaroiden kokoonpanoa, leikkitornien ja kulkuneuvojen rakentamista, tytöt ovat kiinnostuneempia nukeista, koruista, pukeutumisesta ja koristelusta. Myös tytöt leikkivät joillakin esineillä, kuten savella tai tussikynillä, mutta pojat ovat kiinnostuneempia mekaanisesta ja rakentamiseen liittyvästä systemoinnista.
 • Kun lapsiryhmälle annetaan elokuvakone leikkivälineeksi, pojilla on taipumus katsoa sen linssiin oikeudenmukaista osaansa enemmän. He yksinkertaisesti työntävät tytöt syrjään; he ovat itsekkäämpiä ja epäempaattisempia. Jos tytöt leikkivät keskenään lelulla, he yrittävät sanallisella kaupankäynnillä ja taivuttelulla päästä tavoitteeseensa. Jos lapsille jätetään leikkivälineeksi muutama muoviauto, huomataan, että pojilla on taipumus leikkiä ajelemalla kolareita: he ajavat tahallaan autonsa toista päin. Tytöt ajavat huolellisemmin ja väistävät toisia lapsia mahdollisimman paljon.
 • Kahdentoista kuukauden ikäiset tyttövauvat reagoivat poikia empaattisemmin toisen hätään ja ilmaisevat suuremman huolen surullisilla ilmeillä, sympaattisilla äänenpainoilla ja lohduttavalla käyttäytymisellä. Myös aikuisena useammat naiset kuin miehet kertovat jakavansa ystäviensä emotionaalisen hädän.
 • Naiset osaavat valokuvista arvioida kasvojen ilmaiseman emootion miehiä paremmin. On kehitetty erilaisia mittareita sanattoman viestinnän ja tunteiden lukemisen kyvyn tutkimiseksi, ja sukupuoliero ilmenee tässä mitä erilaisimmissa kulttuureissa eri puolilla maailmaa.
 • Naisilla on taipumus arvostaa altruististen, vastavuoroisten suhteiden kehittymistä. Miehet sen sijaan arvostavat valtaa, politiikkaa ja kilpailua. Naiset arvostavat empatointia ystävyyssuhteissaan, kun miehet arvostavat yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Kun vasta 3–5-vuotiailta kysytään, miten rahat on jaettava, tytöt sanovat poikia useammin, että ne on jaettava tasan.
 • Autismispektrin tilat näyttävät olevan paljon yleisempiä miehillä kuin naisilla. Sukupuolten suhde on ainakin 10 miestä yhtä naista kohden. Autismi on empatiahäiriö: autisteilla on suuria vaikeuksia ”mielen lukemisessa”, toisen kenkiin asettumisessa, maailman kuvittelemisessa toisen silmin ja toisen tunteisiin asianmukaisella tavalla reagoimisessa. He eivät kuitenkaan ole välinpitämättömiä tai kylmäverisiä psykopaatteja, jotka haluavat vahingoittaa toisia. He yleensä järkyttyvät huomatessaan, että ovat loukanneet toista, eivätkä tyypillisesti osaa keksiä, miten loukkaus sovitetaan. Nyttemmin tiedetään, että tämä vaikeus liittyy paljolta peilisolutoimintojen puutteisiin. Hans Asperger sanoi jo vuonna 1944, että autistinen persoonallisuus on äärimmäinen muunnos miehen älykkyydestä.
 • Koulussa pojilla on tyttöjä suurempi taipumus saada huonoja arvosanoja matematiikassa. Poikien työ on huolimattomampaa ja siinä on enemmän virheitä, mutta heillä on taipumus nähdä matemaattiset ratkaisut nopeammin kuin tytöt. Kulttuurit ylittävät tutkimukset viittaavat siihen, että lapsuudessa ensisijaisissa matemaattisissa taidoissa ei ole sukupuolieroja. Erot ilmaantuvat vasta myöhemmin lapsuudessa ja toissijaisilla alueilla kuten geometriassa ja sanallisissa matemaattisissa tehtävissä. Tytöt menestyvät poikia paremmin laskuopissa ja matemaattisten testien laskennallisissa osissa. Pojat menestyvät tyttöjä paremmin matemaattisessa ongelmanratkaisussa. Tätä mittaavissa testeissä kaikkein korkeimpia pistemääriä saaneiden sukupuolten suhde on 13:1 poikien hyväksi. Myös matematiikkaolympialaisissa osanottajien ylivoimainen enemmistö on miehiä.
 • Hyvä empatia on aggression jarru. Molemmissa sukupuolissa ilmenee aggressiota, mutta miehillä on taipumusta ilmaista se suoremmin. Naiset sen sijaan juoruilevat, sulkevat ulkopuolelle joukosta, huomauttelevat ikävästi. Miehen tekemä toisen miehen murha on 30–40 kertaa yleisempi kuin naisen tekemä toisen naisen murha. Tämä piirre löytyi analysoitaessa tappotietoja jopa 700 vuoden takaisista erilaisista yhteiskunnista. Kaksi kolmasosaa näistä murhista ei tapahdu rikoksen sattuessa, vaan ne ovat yksinkertaisesti seurausta sosiaalisista konflikteista, joissa mies katsoo tulleensa häväistyksi. Miehet käyttäytyvät noin 20 kertaa naisia aggressiivisemmin, minkä asian voi todeta esimerkiksi vankitilastoja tutkimalla.

Sikiö ja testosteroni

 • Raskauden kahdeksannella viikolla poikasikiö alkaa erittää testosteronia, joka maskulinisoi sen aivot. Oikean aivopuoliskon kehitys kiihtyy, ja aviopuoliskojen erilaistuminen korostuu. Testosteronin vaikutuksesta oikean aivopuoliskon kuorikerroksesta tulee vasenta paksumpi. Pojilla myös oikea ruumiinpuolisko on usein vasenta suurempi. Esimerkiksi oikea kives on vasenta suurempi, oikean käden peukalossa ja pikkusormessa on sormenjälkien harjanteita enemmän kuin vasemmalla puolella. Myös nimettömästä tulee usein etusormea pitempi.
 • Tytön aivoissa puolestaan vasen aivopuolisko kehittyy oikeaa nopeammin. Ne limbisen kuorikerroksen osat, jotka säätelevät emotionaalisia vasteita, ovat naisilla suurempia kuin miehillä. Naisten ohimolohkon kielikeskuksessa hermosolujen tiheys on suurempi kuin miehillä. Sen sijaan miesten hypotalamuksen preoptinen tumake, joka ohjaa pariutumiskäyttäytymistä ja seksuaalisuutta, on yli kaksi kertaa suurempi kuin naisilla. Eroja on myös muistin toiminnassa, mikä liittyy hippokampukseen, sekä amygdalassa, joka on eräänlainen tunnekeskus.
 • Oikea aivopuolisko liittyy avaruudellisiin kykyihin ja systemointiin, vasen kielellisiin kykyihin ja viestintään. On esitetty, että miehillä on paremmat oikean ja naisilla vasemman aivopuoliskon taidot. Miesten aivot ovat myös keskimäärin enemmän lateralisoituneet kuin naisten. Tämä ero esiintyy muillakin nisäkkäillä. Koirasrotan aivokuori on oikealla paksumpi. Ne löytävät reitin sokkelon läpi nopeammin kuin naaraat. Naaraat navigoivat maamerkkien, koiraat systemoinnin avulla. Arkkitehdit ja kuvataiteilijat ovat oletusta useammin vasenkätisiä. Poikien heittotarkkuus on parempi jo kahden vuoden iässä.
 • Kielen lateralisoitumista on tutkittu laajasti. Jo kuuden kuukauden iässä tyttöjen vasemmassa aivopuoliskossa ilmenee enemmän sähköistä toimintaa kuin oikeassa puoliskossa, kun he kuuntelevat puheääniä. Kun kuuntelee puhetta korvakuulokkeilla, oikeaan korvaan tulleet sanat muistaa tarkemmin kuin vasempaan tulleet. Miehet tarkkailevat tarkemmin oikeaan korvaan tulevia sanoja kuin vasempaan. Vaikka miehet ovat voimakkaammin kielen suhteen lateralisoituneita, he pärjäävät kielitesteissä naisia heikommin. Naiset käyttävät kielen yhteydessä molempia aivopuoliskoja miehiä enemmän, mikä näkyy siinä, että kun naisilla on tietynlainen vasemman aivopuoliskon vaurio esimerkiksi aivohalvauksen seurauksena, he toipuvat siitä nopeammin kuin miehet. Tämä johtuu kenties siitä, että naisten oikeanpuoleiset kielialueet (jotka miehillä ovat pienemmät) ottavat hoitaakseen joitakin vaurioituneen vasemman puoliskon tehtävistä. Naisten kielellisten kykyjen sujuvuus laskee merkittävästi, jos jompaankumpaan aivopuoliskoon ruiskutetaan nukutusainetta. Miesten sanallinen sujuvuus laskee vain, jos nukutusainetta ruiskutetaan vasempaan aivopuoliskoon.
 • Tytöt kypsyvät poikia nopeammin: syntymässä tytöt ovat 4–6 viikkoa poikia kypsempiä, ja murrosiässä 2 vuotta poikia edellä. Äidit, joilla on ollut sekä tyttöjä että poikia, tietävät että tyttöihin syntyy kontakti eri tavalla kuin poikiin. Psykoanalyyttisessa teoriassa on oletettu, että tyttöjen pyrkimys katseyhteyteen johtuu heidän suuremmasta symbioosin tarpeestaan, mutta tämä saattaa johtua myös synnynnäisesti paremmasta havaintokyvystä. Tytön aivot ovat kehittyneemmät, ja he ovat koko ajan poikia edellä.
 • Miesten aivoissa on noin 4 miljardia kuorikerroksen neuronia enemmän kuin naisten, eikä tämä selity suuremmalla ruumiin koolla. Toisaalta naisilla hermosolujen väliset yhteydet ovat paikoin runsaammat
 • 1412045458216_Image_galleryImage_Test_jpg

http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/tuohimetsa211.htm

Miehen aivot vs naisen aivot evoluutionaalisessa mielessä

Systemointi: Systemointi on vietti ymmärtää järjestelmää ja rakentaa sellainen. Järjestelmä on kaikki mitä hallitsevat säännöt. Systemoinnissa on oleellista, että järjestelmä jota aivot yrittävät ymmärtää on on deternimistinen ja lakien hallitsema. Kun on tunnistunut järjestelmän säännönmukaisuudet sen toiminta voidaan ennustaa. Sen vastakohta on naisille tyypillinen ajattelumalli ”empatointi”

Miehen aivojen edut:

Työkalujen käyttö ja valmistus Hyvät systemoijat ovat taitavia työkalujen ja aseiden rakentajia ja käyttäjiä ja ymmärtävät mekaanisia järjestelmiä. Nämä asiat saattoivat parantaa asemaa ja mahdollisuuksia jäädä eloon.

Metsästys ja jäljittäminenMetsästäminen ja jäljittäminen edellyttävät reittien avaruudellista muistia jotta metsästäjä osaa takaisin kotiinsa.

Kaupankäynti. Hyvän systemoinnin seurauksena on mahdollista huomata markkinoiden tuulet ja reagoida niihin oikealla hetkellä – osta – myy. Hyvä kauppias on kiinnostunut vain omasta voitosta, eikä niinkään empatiaa tarvita.

Valta – Vallan saaminen vaatii hyviä systemointi taitoja, pitää osata iskeä oikealla hetkellä ja laskelmoida eri tilanteita. Mitä enemmän valtaa niin sitä paremmat mahdollisuudet on säilyä hengissä ja saada naaraiden huomiota, koska valta on merkki hyvistä geeneistä.

Sosiaalinen dominanssi – Heikkojen empatiakykyjen ja hyvien systemointi kykyjen yhdistelmä saattaa tarkoittaa nopeata nousua sosiaalisen asteikon huipulle. Miesten kulttuuriin kuuluu kilpailla keskenään sosiaalisen aseman saavuttamiseksi. Useimmissa lajeissa vain alfa-uros lisääntyy ja ihmistenkin keskuudessa tätä on nähtävissä, että paremman statuksen omaavilla on enemmän naisia.

Asiantuntemus – Toinen keino korkean aseman saavuttamiseksi on olla hyvä tai paras jossakin mitä oma kulttuuri arvostaa. 

Yksinäisyyden suvaitseminen. Jotkut systemoinnin tehtävät kuten työkalujen teko tai pitkät metsästysretket saattoi olla varsin yksinäistä puuhaa, joten saattoi olla suuri etu, että kesti pitkään yksinäisyyttä, eikä silloin tarvinnut olla kovin sosiaalinen tai empaattinen.

Aggressio. Aggressio on erittäin tehokas keino sosiaalisen dominanssin saavuttamiseksi ja vaimojen saamiseksi. Perinteissä yhteiskunnissa murhaajilla on paljon enemmän vaimoja kuin muilla, vaikka nykyisin he joutuvatkin siitä vankilaan.

Johtajuus. Hyvä systemoija johtaa tehokkaasti, koska hän näkee ryhmän ns. mekaanisena koneena jossa kullakin on oma roolinsa, eikä turhaan tunne sääliä potkia pellolle niitä joista ei ole hyötyä

—————————————————————————————————

Empatointi: Empatointi on sitä, että ihminen spontaanisti ja luonnollisesti virittäytyy toisen ajatuksille ja tunteille, mitä ne sitten ikinä onkaan. Kyse on toisen ihmisen emotionaalisen ilmapiirin lukemisesta. Hyvä empatoija vaistoaa välittömästi toisen ihmisen tunnetilan muutokset ja mahdolliset syyt niihin ja reagoi niihin huolella, arvostuksella, ymmärryksellä ym. Empatoijan lähtökohta on, että oma maailmankuva ei ole ainoa tosi ja myös muitten näkemykset ja tunteet ovat tärkeitä. Empatia estää esim. aiheuttamasta turhaa fyysistä kipua toisille ihmisille tai eläimille.

Naisen aivojen edut: 

Ystävien hankkiminen. Hyvät empatoijat hankkivat helposti ystäviä jotka auttavat eloon jäämisessä.

Äitiys. Hyvä empatoija osaa virittäytyä lapsen taajuudelle ja tietää mikä sillä on milloinkin hätänä, tämä auttaa jälkipolvia selviytymään.

Juoruilu. Hyvä empatoija saa muut ihmiset avautumaan ja juoruilemaan jolloin hän saattaa saada kullanarvoista tietoa, joka voi auttaa selviytymään.

Sosiaalinen liikkuvuus. Tähän vaaditaan vahvoja empatointi kykyjä, että sopeutuu uusiin ryhmiin. Esim. kun nainen siirtyi uuden miehensä yhteisöön naimisiinmenon jälkeen.

Kumppanin ymmärtäminen.-Ne naiset jotka aavistivat miehensä seuraavat teot, onnistuivat paremmin välttämään miehensä aggressiot. Tai löytämään itselleen sopivan puolison, joka ei petä.

————————————————————————

Ryhmädynamiikasta sananen

Ryhmässä pojat luovat nopeasti dominanssihierarkian. Poikien keskuudessa yksimielisyys on laajempaa kuin tyttöjen keskuudessa, tämä viittaa siihen, että pojat huomaavat sosiaalisen aseman ja se on heille tärkeä. Jo esikoulussa pojat pitävät tärkeänä, etteivät vaikuta heikolta ja menetä asemiaan. Sosiaalinen asema paranee kun ilmaisee asemansa tai jopa yrittää nousta järjestelmän sisällä, usein jonkun muun kustannuksella. Naisilla se on usein lievempää ja epäsuorempaa ja he usein päätyvät ns. syventämään suhdetta parhaan kaverinsa kanssa, sensijaan vrt. poikien ryhmäkeskeisyys ja aseman parantamistavoittelu siinä.

Jos ryhmään pyrkii uusi jäsen, niin uusi tyttö usein seurailee hetken tilannetta, ja esittää hyödyllisiä ehdotuksia ja kommentteja – yleensä tämä johtaa siihen, että tulokas hyväksytään sujuvasti ryhmään. Se ilmaisee herkkyyttä ns. empatointia. Halua olla tunkeutumatta joukkoon ja keskeyttää silloin, kun sitä ei kenties toivota. Kun uusi poika pyrkii ryhmään, hän todennäköisesti kaappaa leikin ja kiinnittää kaiken huomion itseensä. Miehillä on pienempi todennäköisyys tulla hyväksytyksi ryhmään. Pojilla on usein olennaista, että muut pitävät häntä kovana, eikä niinkään se, että häntä pidettäisiin mukavana. Jo 6 vuotiaina tytöt huomioivat tulokkaan paremmin kuin pojat.

Daily Mailin juttua vielä aiheesta:

 1. Both men and women can have ’male brains’ known as Type-S brains, or ’female brains’ which are ’Type-E’.

  Psychologist Simon Baron-Cohen at Cambridge University came up with the empathising-systemising theory, which measures a person’s strength of interest in empathy and their interest in analysing and constructing systems of information.

  He believes that people of whatever gender fall somewhere along a ’systemiser’ to ’empathiser’ spectrum, or have a ’male’ or ’female’ brain.

  Systemisers are people who enjoy breaking down and analysing systems. They are more likely to become train spotters or computer scientists.

  They are called ’male brained’ – as these qualities occur most frequently, but far from exclusively, in men.

  Empathisers, on the other hand, are more typically ’female’ brained and are better at recognising the feelings of others.

  They are more typically women.

  Although there are exceptions, most men – when tested – come out as more ’systemising’ than ’empathising’, while for women it is the other way round.

the-essential-difference

People with male brains (Type-S) tend to be better at analysing information

Those with a female brain (Type-E) excel at recognising others’ feelings

Men with male brains earn 9.8% more than those with female minds

Women with male brains earn 6.3% more than Type-E peers 2DEC1A7700000578-3295457-image-m-24_1446163034795

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3295457/Workers-male-brain-earn-colleagues-feminine-minds-analytical-boosts-earning-potential.html

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s