Miksi evoluutio suosii syvästi uskonnollisia ja murskaa eurooppalaisen sekulaarin liberalismin?

  • Mielenkiitoinen kirjoitus toisaalla.
  • Tässä pätkiä siitä.

 

Eliitti on jokseenkin 98-99%:sti omaksunut vallitsevan monikulttuurisuusopin joka merkitsee käytännössä esimerkiksi Euroopan väestön vaihtumista etniseltä koostumukseltaan lähes täysin toiseksi seuraavien noin 200-400 vuoden kuluessa. Mutta se että massoja tämä ei pahemmin näytä huolestuttavan on paljon kiinnostavampaa. Huolimatta monista maahanmuuttokriittisistä puolueista jokseenkin jokaisessa Euroopan maassa ne eivät pysty millään tavalla muuttamaan perusasenteita massojen keskuudessa. Massat priorisoivat yksilöllisiä arvoja kollektiivisten kustannuksella.

merkel-selfie_3461766b.jpg

Länsimaissa moni keskivertokansalainen näkee mielipidejohtajien tapaan vain yksilön omat edut, eikä juuri koskaan ryhmää, kulttuurien kokonaisuuksia ja väestöjä. Osaltaan tähän on vaikuttanut se, että näennäisestä yksilöllisyydestään huolimatta monet kansalaiset ovat mukautujia, ja sosiaalisen eristämisen pelko saa heidät kannattamaan mitä tahansa muotiaatetta. Juuri syvälle juurtunut (juurrutettu) yksilökeskeisyys on estänyt tilanteen radikaalin kärjistymisen konfliktiksi.

bphimzys.png

Evoluutio – luonnonvalinta

Luonnonvalinta on evoluutioprosessi, jossa perinnölliset hyödylliset ominaisuudet runsastuvat ja haitalliset harvinaistuvat populaatiossa eri sukupolvien aikana.

Lajien yksilöt poikkeavat aina hieman toisistaan. Sellaisilla yksilöillä, joilla on selviytymisen kannalta parempia ominaisuuksia, on etulyöntiasema muihin populaation yksilöihin. Ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi kyky löytää enemmän ravintoa, kyky paeta saalistajilta, voittaa vihamieliset lajitoverit, tai kyky houkutella lisääntymiskumppaneita (seksuaalivalinta). Heikommin menestyvät yksilöt ja niiden ominaisuudet karsiutuvat ajan myötä populaatiosta. Kelpoisuudeltaan parempien yksilöiden kantamat alleelit siirtyvät lisääntymisen seurauksena näiden yksilöiden jälkeläisille, ja siten yleistyvät populaation geenivarastossa. Näin hyödylliset ominaisuudet yleistyvät pitkän ajan kuluessa populaatiossa. Luonnonvalinnan kautta populaatio sopeutuu ympäristöönsä mahdollisimman hyvin. Luonnonvalinnalla saati evoluutiolla ei kuitenkaan ole mitään päämäärää: Yksilön elinaikanaan hankkimat ominaisuudet eivät kuitenkaan periydy jälkeläisille, kuten 1800-luvun lamarckistit uskoivat. Kuitenkin populaatioissa tai pienemmissä ryhmissä opitut hyödylliset piirteet, kuten esimerkiksi kokemuksen kartuttama metsästystaito, voivat siirtyä sukupolvesta toiseen kulttuurievoluution kautta. Ympäristöllä on myös suoraa vaikutusta perimään epigeneettisen periytymisen kautta.

evoluutio.jpg

 

Jokerikortti jonka pelurit ovat unohtaneet – uskonto

Muutamia vuosia sitten kaksi kulttuurievoluutioita ja eteenkin uskontoa globaalina ilmiönä tarkastelleet tutkijat, kanadalainen Eric Kaufmann ja saksalainen Michael Blume kohahduttivat tiedemaailmaa toisistaan riippumattomilla tutkimuksilla jotka osoittivat varsin vakuuttavasti demograafisiin tuloksiin perustuen suuret, jopa häkellyttävän suuret erot syntyvyydessä uskonnollisten ihmisten ja maallistuneiden välillä. Blumen kirja ”Religion und Demografie. Warum es ohne Glauben an Kindern mangelt” jatkaa asian havainnointia. Kirjan nimi kertoo oleellisen: suurin syy länsimaiden matalassa syntyvyydessä on sekularismi, ei suinkaan yhteiskunnalliset muutokset tai vaikkapa sosiaalipolitiikka.

Eric Kaufmann on tutkinut vastaavia tilastoja mm. USA:n, Israelin, Ranskan ja muslimimaiden sisällä. Tulokset ovat samat kuin Blumella. Mitä maallistuneempia ihmiset ovat sitä vähemmän heille syntyy lapsia. Mitä uskonnollisempia sitä enemmän lapsia. Kaufmann havaitsi Israelissa mm. sen että ateisteiksi tulleiden juutalaisten keskuudessa naisille syntyi tuskin enempää kuin 1 lapsi kun muulla väestöllä lukema oli hieman yli 2. Mutta hätkähdyttävin tieto löytyi ortodoksijuutalaisista joilla lapsilukema lähenteli 7:ää.

479285941.jpg

Kaufmann esitelmöi taannoin Australiassa tutkimustuloksistaan. Hän noisti esille mm. sen kuinka Israelin valtion perustaja David Ben-Gurion pohti aikoinaan mitä tehdä ”vanhakantaiselle pienelle ortodoksijuutalaisväestöllä” mutta arveli ”ajan hoitavan tuon kysymyksen pois päiväjärjestyksestä”. Ben-Gurion ei voinut käsittää miten tämä vähälukuinen joukko ortodoksijuutalaisia ennen pitkää tulisi muuttamaan koko Israelin tulevaisuutta radikaalilla tavalla. Siirtolaistulva toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina Euroopasta Palestiinaan peitti sen tosiasian että ortodoksi juutalaisten ja maallistuneemmaksi vuosien mittaan käyvän juutalaisen kantaväestön demografinen kuilu repeäisi myöhemmin hyvin suureksi. Jo vuonna 1990 ortodoksijuutalaisten määrä oli noussut 5%:iin Israelin väestöstä. Vuonna 2028 arvioidaan heidän osuutensa nousevan jo yli 20%:iin. Vastaava ilmiö on havaittu USA:n Amishi-,Mennoniitti- ja Hutteriittiryhmissä sekä mormooneissa. Nämä populaatiot ovat kaksinkertaistuneet noin 20-25 vuoden aikana.

Ja samanlaiset ilmiöt havaitaan kaikkialla maailmassa. Päinvastoin kuin yleensä kuvitellaan erittäin voimakkaan uskonnollisen identiteetin enklaavit eivät lisäänny käännytystyön vaan perheen kautta oli kyse sitten Israelista, Ranskasta, jostain muslimimaasta, USA:sta tai Pohjois-Suomesta. Ja kaikissa maissa havaitaan aina sama vastakkainen ilmiö: mitä maallistuneempi ihminen sitä vähemmän jälkeläisiä (1.2-1.6 lasta synnytysikäistä naista kohden). Vähiten syntyy ateisteille, yleensä keskimäärin noin yksi lapsi (USA:n tutkimuksissa vain 0.85).

1.jpg

Evoluutio suosii syvästi uskonnollisia ihmisiä ja hylkii ateisteja

On suuri ironia havaita että evoluutio jonka uskottiin olevan ”lopullinen kuolinisku” uskonnoille ja avaavan tien uskonnottoman ja tieteellisen maailmankuvan aikakauteen osoittautuukin itse olevan syvästi uskonnollisten kulttuurienklaavien suosija. Mihinkään muuhun johtopäätökseen tutkimustuloksista ei voida päätyä. Todistusaineisto on niin massiivista että se kumoaa vanhan vasemmistoliberaalin kehitysteorian selitysmallin jossa aineellinen elintaso johtaa lopulta vääjäämättä siihen että lopulta kaikki säännöstelevät syntyvyyttä ja uskonnosta on luovuttu. Pikemminkin haluttomuus lisääntyä on eräs varmoja merkkejä siitä että ihminen on myös menettänyt uskonnollisen identiteettinsä pelatkoon hän sitten millaista mediapeliä omalla ns. uskonnollisuudellaan. Hedelmistään, tai tässä tapauksessa hedelmien puutteesta puu tunnetaan.

On totta kuten Kaufmann ja Blumekin ovat todenneet että sekularismia ruokkii modernisaatio. Mutta heidän mukaansa tietty joukko on lähes täysin immuuni sen vaikutukselle. Sekularismi lisääntyy sen sijaan kiistatta ”maltillisten” vanhojen uskontokuntien sisällä. Missä tahansa länsimaissa huomataan ilmiö jossa vanhat kirkkokunnat menettävät jäseniään (suurelta osin siksi että niihin syntyy vähän uusia kastettavia lapsia).

empty-church.jpg

Samalla havaitaan kiinnostavia ilmiöitä. Kun vanhan kaupungin ”valkoisissa kaupunginosissa” sunnuntaisin harva kävelee komeaan kirkkoon niin viereisissä kaupunginosissa maahanmuuttajien asuinsijoilla parhaisiinsa pukeutuneet usein tummaihoiset siirtolaiset jälkeläisineen saapuvat runsaslukuisina jumalanpalveluksiin. Kuva veltosta ja väsähtäneestä lännestä toisaalla ja viriilistä etelästä toisaalla.

Muslimien keskuudessa on samanlaisia ilmiöitä. Jo pitkään maassa asuneet joskus 1950- ja 1960-luvulla Eurooppaan saapuneet vanhan polven muslimit ovat maallistuneita ja suuri osa luopunut uskonnon harjoittamisesta. Sen sijaan äskettäin maahan saapuneet muslimit ovat huomattavasti sitoutuneempia omaan uskontoonsa. Ne joilla identiteetti on vahvin myös lisääntyvät 2-3 kertaa nopeammin kuin eurooppalaiselle matalan syntyvyyden tasolle menneet maallistuneemmat muslimit. Äiti käytti aikoinaan minihametta mutta pojat ja tyttäret kuuntelevat tietokoneestaan imaamin opetusta Koraanista.

C_71_article_1463328_image_list_image_list_item_0_image.jpg

Meillä on yleensä liian lineaarinen maailmankuva. Laskemme ja vertaamme väestöryhmien, esim muslimien ja kristittyjen demografisia lukemia keskenään ja teemme liian hätiköityjä johtopäätöksiä. Tosiasiassa viime vuosina muslimimaissa syntyvyys on pudonnut huomattavasti nopeammin kuin missään muualla (latinalaisen Amerikan katolisen väestön lisäksi). Sen sijaan unohdamme ryhmien sisällä ilmenevät suuret erot. Kuten Israelin ja USA:n (tai Suomen) esimerkit osoittavat uskonnollinen identiteetti tai sen puuttuminen on suurin yksittäinen tekijä joka sanelee populaation lisääntymishalun, väestöryhmien sisällä. On varmasti muitakin, kuten myös Darwinin aikoinaan mainitsemat patriotismi, heimoidentiteetti. Aika reaalisosialismin romahtamisen ja globalisaatiovaiheen kiihtymisen jälkeen on kuitenkin nostanut uskonnon ehdottomasti suurimmaksi tekijäksi. Poliittisesti tämä on järisyttävä asia. Poliitikko joka keskittyy ainoastaan tulonmuodostuskysymyksiin tulee jatkossa olemaan heikoilla.

Asian voi kiteyttää vaikkapa näin. Amishi-yhteisöön kuului vuonna 1900 noin 5000 henkeä. Viime vuonna siihen kuului noin 250 000. Lisääntyminen on ollut lähes yksinomaan populaation sisältä tapahtunutta. Sen sijaan samojen paikkakuntien 5 000 ateistin määrä romahtaisi ilman ”siirtolaisuutta ” samalla aikajaksolla noin 1000 henkeen jotka lähes kaikki olisivat lisäksi vanhuksia. Seuraavan sadan vuoden sisällä tuo populaatio haihtuisi lähes olemattomaksi.

amish-family-walking.jpg

Voimakas uskonnollinen kokemus ja sen kasvaminen lujaksi identiteetiksi, kuuluminen samanmielisten joukkoon ja siltä kautta tuleva tuki muuttaa perusteellisesti tällaisen ihmisen maailmankuvan. Nämä ihmiset tulevat sellaisen vaikutuksen piiriin joka suosii ja rohkaisee hedelmällisyyteen. Tällainen enklaavi vaalii traditiota ja vahvistaa näin identiteettiä. Vaikka suorat tieteelliset näytöt käyttäytymismallista puuttuvat on selvästi havaittava vahva korrelaatio voimakkaan uskonnollisuuden ja hedelmällisyyden välillä aivan kuten ”luontoäiti” itse suosisi ja rohkaisisi tätä. Ei ihme että esim. kristillisessä traditiossa sekä Raamatussa seurakunnasta käytetään termejä kuten ”Saara-äiti” tai ”Kristuksen morsian” tai kuinka raskaana olevasta naisesta käytetään termiä: ”olla siunatussa tilassa”.

 

”Tasa-arvo olkoon jumalasi ja rangaistuksesi ”

Tämä tuleva aikakausi ei tule olemaan sekulaarin arvoliberalismin ja kaikkein vähiten Dawkinsin kaltaisten toivotonta ideologista kamppailua uskontoa vastaan käyvien ateisti-ikonien. Tiedemiehinä heidän olisi luullut tajunneen asian ytimen paremmin. Luonnonvalinta suosii niitä joilla on hyvin voimakas uskonnollinen identiteetti. Se eliminoi ne joilla se on heikko tai varsinkin ne joilla sitä ei ole ollenkaan.

Imre Kertész lausui taannoin:

”Eurooppa tulee pian tuhoutumaan, ja syynä tähän on liberalismi, joka on osoittautunut lapselliseksi ja itsetuhoiseksi. ”

IMRE.jpg

Kertész on varmaan siinä mielessä oikeassa että se Eurooppa jonka SEKULAARIT EUROOPPALAISET tunnistivat vielä äsken tulee varmuudella tuhoutumaan. Hän ei kuitenkaan tajunnut asian perimmäistä ydintä. Demografiset tosiasiat ovat yhä useamman tiedossa. Tältä maahanmuuttokriittisten jatkuvalta jankutukselta puuttuu kuitenkin se kaikkein uskottavin ulottuvuus jota he eivät käsitä. Eurooppa ”tuhoutuu” koska se maallistui ja maallistettiin. Eikä sille maallistunut Eurooppa voi yhtikäs mitään. Ne jotka eivät lisäänny tullaan pyyhkäisemään pois. Ne joilla ei ole voimakasta uskonnollista identiteettiä eivät lisäänny vaan vähenevät. Evoluutio suosii voimakkaasti uskonnollisia kulttuurienklaaveja vaikka niille kuinka nyrpisteltäisiin neniä, nosteltaisiin keskisormea ja heristettäisiin nyrkkiä. Arvoliberaalit saivat mitä tilasivat: ”Tasa-arvo olkoon jumalasi ja rangaistuksesi ”.

hqdefault.jpg

Kommetteja:

Hyvä alustus. Näin teologina voisin todeta, että ilmiö on hyvin selvästi havaittavaissa tuttavapiirissäni. Liberaaleimmat ja sekularisoituneimmat ovat baareissa juoksevia ikisinkkuja samalla kun konservatiivisiin uskonnollisin liikkeisiin kuuluvat pukkaavat neljättä lasta.

Syytkin ovat melko ilmeisiä. Ensinnäkin uskonto luo elämään merkityksen kokemusta – sekä yksilön oman elämän, että elämän yleensä. Elämä koetaan hyväksi lahjaksi. Toisaalta uskonnollinen maailmankuva synnyttää eräänlaista eskatologista toivoa: vaikka kaikki näyttää menevän maailmassa päin persettä, luotetaan kuitenkin siihen, että Jumala varjelee omiaan. Ateistit / löyhästi uskonnolliset liberaalit sekularistit taas pohtivat onko lisääntyminen ylipäänsä eettistä, koska lapselta ei voi kysyä etukäteen ja yhteiskunta, erityisesti länsimainen, on paska. Ja onko oikeutta tuottaa rikkaisiin länsimaihin lapsia syömään maapallon resursseja. Samalla ahdistutaan erilaisista apokalyptisista skenaariosta, ilmastonmuutoksesta, saasteista, sodista ym. Sitäpaitsi lapsi vie vapaa-ajan ja harrastusten vapauden. Suuri osa tästä porukasta onkin vapaaehtoisesti lapsettomia.

Uskova siis kokee elämän hyväksi ja luottaa varjelukseen. Ateisti miettii onko lisääntyminen eettistä, kun lapsi ei saa valita, ja maailmantuska sekä epävarmuus tulevaisuudesta.

Uskonnollisuus on voimakkaampaa ns. takapajuisemmilla alueilla, mutta ovatko alueet takapajuisempia uskonnollisuuden vuoksi, vai onko niin, että takapajuinen alue vaatii ihmiseltä uskonnollisuutta, sillä siitä on hyötyä selviytymisen kannalta? Marxin toteamus oopimista kansalle: uskonto auttaa kestämään ankeita olosuhteita, koska se antaa elämään tuonpuoleista toivoa ja merkityksellisyyttä, ja lisäksi ohjaa kollektiivisesti hyödyllisiin käyttäytymismalleihin dogmien kautta. Kun elintaso nousee, sekularisaatio lisääntyy. Mutta samoin lisääntyvät monet muut yhteisön edun kannalta haitalliset käyttäytymismallit. Kaupunkiympäristö ei ole ainoastaan sekulaari, vaan individualistinen. Tämä heijastuu ilmiselvästi mm. maahanmuuttokeskusteluun. Kun ihmisellä on ”varaa” vapautua rakenteista, jotka rajottavat yksilöä, mutta hyödyttävät kollektiivia, hän yleensä toimii niin. Mutta pitkällä tähtäimellä kehitys ei kenties ole kestävää.

Aivan samoin kuin lisääntyminen voi mennä yli ja kääntyä haitalliseksi, voi myös individualismi mennä yli ja kääntyä haitalliseksi, tuhoten yhteisön demografisen itsemurhan kautta.

 

Demografiset transitiot

-Länsi-Eurooppa pitkälti sekä afrikkalaistuu että islamisoituu väistämättä, jo pelkästään syntyvyyden kautta mutta tietenkin myös maahanmuuton kautta.
Kaakkois-Eurooppa pitkälti romanisoituu, eli paikalliset slaavit korvautuu pikkuhiljaa korkeamman syntyvyyden romaneilla, joissain maissa tämä saattaa tapahtua hyvinkin pian esim. Bulgariassa.
-Itä-Eurooppa (Puola,Baltit,Ukraina, Tsekki jne..) tulee kärsimään merkittävästä väestökadosta matalan syntyvyyden takia, kuten myös Etelä-Eurooppa – mutta mahdollisesti ns. kantaväestö tulee pysymään enemmistönä omissa maissaan ainakin tämän vuosisadan ajan, etenkin Itä-Euroopassa. Luultavasti Puola tulee pärjäämän kaikkein parhaiten, koska heillä on paljon uskovaisia ihan omasta takaa, ja jotain ääri-kristittyjä ala-kulttuureita.
Venäjällä on kiintoisia väestöllisiä muutoksia sensijaan. Maan ns. mainstream kantaväestö on kohtalaisessa laskusuunnassa, siinä missä 4 eri väestönryhmää tulee kasvattamaan osuuttaan jopa merkittävästi. Ryhmät ovat 1. Kaukasuksen muslimit. 2.Siberian mongoli kansat, kuten tuvalaiset. 3.Kasakat – jotka ovat ultranationalistisia kristittyjä – heitä on jo nyt n. 7 miljoonaa. 4.Vanhauskoiset ääri-kristityt jotka elää vähän samalla tavalla kun amissit, heitä on noin 2 miljoonaa. Vuoteen 2100 mennessä nuo 4 ryhmää voi hyvin muodostaa suurimman osan Venäjän väestöstä.
-USA on mielenkiintoinen maa, koska siellä on aina ollut uskonvapaus paljon vapaampi kuin vaikka Euroopassa ja siten eri alakulttuurit ovat päässeet vapaasti kasvamaan. USA:n demograafista muuttumista on vaikea ennustaa koska maahan tulee paljon maahanmuuttajia ja on vaikea arvioida kuinka suurena virta tulee jatkumaan, esim sitten kun automaatio vie monet halpatyöpaikat pois eikä siten tarvetta ole enää rahdata halpatyövoimaa. USA:ssa on kuitenkin paljon tuollaisia uskonnollisia liikkeitä jolla on korkea syntyvyys esim. mormonit, amissit, hutteriitit, mennoniitit, jotkut helluntalaiset, ortodoksi-juutalaiset jne… Esim. ultra.ortodoksi juutalaiset pelkästään kasvaa joka vuosi 5-6%  ja nykyisellä kasvulla heitä olisi USA:ssa pelkästään yli 100 miljoonaa vuonna 2100.
Israel-Israelin tulevaisuus tulee väistämättä olemaan jonkinlainen Saudi-Arabia tyylinen teokratia, sikäli kun ultra-ortodoksit tulee olemaan enemmistö maassa jo hyvinkin pian, ja pian ns. maallistuneet juutalaiset on vain pieni vähemmistö maassa, monet luultavasti muuttaa pois tässä vaiheessa.
Muslimi-maat: En ole perehtynyt muslimi-maihin, mutta olettaisin että radikaalia-islamia tukevat lahkot omaavat puolet korkeamman syntyvyyden kuin maallistuneet muslimit ja siten allah akburia voi olla luvassa jatkossakin.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s