Tulevat ekaluokkalaiset ovat kansainvälistä porukkaa

Tässä pieni kokoelma liittyen Suomen koulujen kansainvälisyyteen muutamien kuvien kanssa jotka kuvaavat kehitystä.

Ensi syksynä koulutaipaleensa aloittaa Lahdessa 1 020 ekaluokkalaista. Heitä on tänä vuonna noin viisikymmentä enemmän kuin viime vuonna.

Oppilaiden kansalaisuudet jakautuvat 36 eri maan kesken: suomalaisten jälkeen selvästi suurimmat ryhmät ovat venäläiset ja virolaiset. Muita kansalaisuuksia on tasaisemmin yksittäisiä oppilaita.

Tulevista ekaluokkalaisista vieraskielisiä on lähes 80. Koulutulokkaiden joukossa puhutaan 17 eri äidinkieltä. Näistä suomen jälkeen selkeästi eniten on venäjää äidinkielenään puhuvia. Venäjän jälkeen suurimmat ryhmät ovat arabiaa, kurdia ja viroa äidinkielenään puhuvat.

http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2015/02/04/tulevat-ekaluokkalaiset-ovat-kansainvalista-porukkaa

Koulunsa aloittavien määrä kasvaa hieman Turussa. Ensi syksynä ensimmäiselle luokalle menee 1 485 lasta. Tällä hetkellä ekaluokkalaisia on 70 vähemmän.

Tulevista ekaluokkalaisista joka kuudes on vieraskielinen eli kotikieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi. Yleisin kotikieli vieraskielisillä on arabia. Ekaluokkalaiset puhuvat myös kurdia, venäjää, albaniaa, somalia ja viroa. koulu+luokka+ala-aste+maahanmuutto+maahanmuuttaja

http://yle.fi/uutiset/ekaluokkalaisten_maara_kasvaa_turussa/7088318

Lieksassa syntyy vuosittain noin 90 lasta, joista maahanmuuttajien jälkeläisiä on ollut noin 20. Trendi on ollut nähtävissä viimeisen kolmen vuoden aikana.  (Ekaluokan aloittaa siten pian samassa suhteessa vieraskieliset-suomalaiset)

http://yle.fi/uutiset/maahanmuuttajat_hillitsevat_lieksan_vaestokatoa__paaosa_taloutta_hyodyttavaa_aktiivivaestoa/7760764

Hakunilan alueen vanhemmat ovat huolissaan eriarvoisuuden ja eriytymisen lisääntymisestä kantasuomalaisten ja vieraskielisten välillä. Ongelmaksi nähdään vieraskielisten oppilaiden kasaantuminen tiettyihin alueen kouluihin. Vanhempien mukaan tämä johtaa muun muassa siihen, että suomen kieltä opitaan huonosti. Runsaasti tukea vaativat oppilaat hidastavat kieltä paremmin osaavien opiskelua ja heikentävät näin opiskelun laatua.

Esimerkiksi Hakunilanrinteen koulussa 43 prosenttia ekaluokkalaisia on vieraskielisiä. Keskimääräinen prosenttiosuus on Vantaalla 16 prosenttia.

http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/252355-vanhemmat-koululakkautus-lisaa-eriytymista-hakunilassa

Lukuvuoden alku avaa koulutien tuhansille maahantulijalapsille. Heistä parituhatta on ensiluokkalaista. Kaikkiaan oppivelvollisuuttaan suorittaa 16 500 uussuomalaista. Koulukäynti sujuu oppimistulostutkimusten mukaan maahanmuuttajalapsilta siinä missä kantaväestöltäkin. Ongelmat alkavat peruskoulun päätyttyä. Joka neljäs uussuomalainen jättää koulukäynnin siihen. Varsinkin tytöt lannistuvat, jos eivät pääse ensi yrittämällä haluamalleen alalle. kansainvalinenkoulu1_350

http://yle.fi/uutiset/tuhannet_maahanmuuttajalapset_koulutielle/5861375

 Helsingin vieraskieliset ovat nuoria

 Helsingin asukkaista 12 prosenttia puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin Suomen virallisia kieliä.

 Eniten äidinkielinä on venäjää, viroa, somalia ja englantia.

 Lasten ja nuorten osuus on suurempi kuin suomenkielisillä helsinkiläisillä. Syntyvyys on tavallista runsaampaa.

 Vieraskielisistä 28 prosenttia asuu itäisessä suurpiirissä.

http://www.hs.fi/kaupunki/a1411873025427

Päivähoitoikäisiä 0–6-vuotiaita lapsia, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, asuu Helsingin seudulla nyt 12 200. Heidän määränsä kasvaa vuoteen 2020 mennessä 19 000:een ja vuoteen 2030 mennessä 23 500:een. Vieraskielisten lasten väestöosuus kasvaa nykyisestä 10,8 prosentista 15,6 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Peruskouluikäisiä 7–15-vuotiaita vieraskielisiä asuu seudulla nyt 12 700 ja heidän määränsä kasvaa vuoteen 2020 mennessä 20 800:een ja vuoteen 2030 mennessä 30 500:een. Väestöosuus kasvaa nykyisestä 9,6 prosentista 14,3 prosenttiin vuonna 2020

http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/13_02_11_Tilastoja_5_Vuori.pdf

Helsinkin kouluissa vieraskielisten osuus

5 Koillinen suurpiiri   Soinisen koulu   61,50%
7 Itäinen suurpiiri   Meri-Rastilan ala-asteen koulu   57,20%
2 Läntinen suurpiiri   Pikku Huopalahden ala-asteen koulu   54,30%
1 Eteläinen suurpiiri   Ressun peruskoulu   50,30%
3 Keskinen suurpiiri   Eläintarhan ala-asteen koulu   48,70%
7 Itäinen suurpiiri   Myllypuron yläasteen koulu   47,40%
7 Itäinen suurpiiri   Mustakiven ala-asteen koulu   44,10%
2 Läntinen suurpiiri   Pelimannin ala-asteen koulu   41,50%
4 Pohjoinen suurpiiri   Maunulan ala-asteen koulu   41,10%
7 Itäinen suurpiiri   Myllypuron ala-asteen koulu   40,90%
7 Itäinen suurpiiri   Laakavuoren ala-asteen koulu   39,60%
5 Koillinen suurpiiri   Pihlajiston ala-asteen koulu   37,50%
5 Koillinen suurpiiri   Latokartanon peruskoulu   37,20%
3 Keskinen suurpiiri   Koskelan ala-asteen koulu   36,80%
7 Itäinen suurpiiri   Kallahden peruskoulu   35,80%
2 Läntinen suurpiiri   Malminkartanon ala-asteen koulu   34,60%
7 Itäinen suurpiiri   Vesalan yläasteen koulu   34,20%
5 Koillinen suurpiiri   Jakomäen peruskoulu   34,10%
7 Itäinen suurpiiri   Vesalan ala-asteen koulu   32,60%
7 Itäinen suurpiiri   Itäkeskuksen peruskoulu   31,70%
7 Itäinen suurpiiri   Keinutien ala-asteen koulu   31,70%
6 Kaakkoinen suurpiiri   Roihuvuoren ala-asteen koulu   31,30%
5 Koillinen suurpiiri   Maatullin ala-asteen koulu   30,60%
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Maunulan yhteiskoulu    30,50%
7 Itäinen suurpiiri   Kontulan ala-asteen koulu   29,70%
5 Koillinen suurpiiri   Hietakummun ala-asteen koulu   29,20%
2 Läntinen suurpiiri   Strömbergin ala-asteen koulu   25,90%
1 Eteläinen suurpiiri   Ruoholahden ala-asteen koulu   25,40%
3 Keskinen suurpiiri   Alppilan yläasteen koulu   24,80%
5 Koillinen suurpiiri   Pihlajamäen ala-asteen koulu   24,80%
6 Kaakkoinen suurpiiri   Tahvonlahden ala-asteen koulu   24,40%
2 Läntinen suurpiiri   Meilahden yläasteen koulu   23,90%
2 Läntinen suurpiiri   Pitäjänmäen peruskoulu   23,40%
6 Kaakkoinen suurpiiri   Herttoniemenrannan ala-asteen koulu   23,40%
3 Keskinen suurpiiri   Länsi-Pasilan ala-asteen koulu   22,40%
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Helsingin yhteislyseo   21,70%
3 Keskinen suurpiiri   Vallilan ala-asteen koulu   21,10%
2 Läntinen suurpiiri   Pohjois-Haagan ala-asteen koulu   20,70%
7 Itäinen suurpiiri   Mellunmäen ala-asteen koulu   20,70%
7 Itäinen suurpiiri   Vuosaaren peruskoulu   20,50%
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Apollon Yhteiskoulu   20,50%
7 Itäinen suurpiiri   Puotilan ala-asteen koulu   20,10%
Kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio   Vuosaaren lukio   19,60%
2 Läntinen suurpiiri   Pihkapuiston ala-asteen koulu   19,20%
5 Koillinen suurpiiri   Pukinmäen peruskoulu   18,80%
6 Kaakkoinen suurpiiri   Kulosaaren ala-asteen koulu   18,30%
5 Koillinen suurpiiri   Siltamäen ala-asteen koulu   18,10%
5 Koillinen suurpiiri   Ylä-Malmin peruskoulu   18,00%
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Helsingin Uusi yhteiskoulu   17,80%
7 Itäinen suurpiiri   Vuosaaren ala-asteen koulu   17,30%
3 Keskinen suurpiiri   Aleksis Kiven peruskoulu   17,10%
Yksityisen sopimuskoulun lukio   Apollon Yhteiskoulu   16,80%
7 Itäinen suurpiiri   Aurinkolahden peruskoulu   16,60%
Kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio   Itäkeskuksen lukio   16,50%
6 Kaakkoinen suurpiiri   Siilitien peruskoulu   16,00%
6 Kaakkoinen suurpiiri   Porolahden peruskoulu   14,90%
7 Itäinen suurpiiri   Heteniityn ala-asteen koulu   14,80%
3 Keskinen suurpiiri   Kallion ala-asteen koulu   13,90%
1 Eteläinen suurpiiri   Katajanokan ala-asteen koulu   13,40%
Yksityisen sopimuskoulun lukio   Helsingin yhteislyseo   13,30%
2 Läntinen suurpiiri   Konalan ala-asteen koulu   13,00%
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Kulosaaren yhteiskoulu   12,70%
2 Läntinen suurpiiri   Meilahden ala-asteen koulu   12,50%
Yksityisen sopimuskoulun lukio   Kulosaaren yhteiskoulu   12,20%
5 Koillinen suurpiiri   Kotinummen ala-asteen koulu   11,80%
7 Itäinen suurpiiri   Tehtaanpuiston yläasteen koulu   11,50%
5 Koillinen suurpiiri   Hiidenkiven peruskoulu   11,40%
3 Keskinen suurpiiri   Käpylän peruskoulu   11,20%
2 Läntinen suurpiiri   Munkkivuoren ala-asteen koulu   10,40%
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Helsingin Kristillinen koulu   10,00%
Yksityisen sopimuskoulun lukio   Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio   9,90%
7 Itäinen suurpiiri   Vartiokylän yläasteen koulu   9,80%
Kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio   Helsingin medialukio   9,80%
1 Eteläinen suurpiiri   Snellmanin ala-asteen koulu   9,70%
4 Pohjoinen suurpiiri   Oulunkylän ala-asteen koulu   9,50%
Yksityisen sopimuskoulun lukio   Helsingin Uusi yhteiskoulu   9,00%
Kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio   Ressun lukio   8,80%
1 Eteläinen suurpiiri   Töölön ala-asteen koulu   8,70%
1 Eteläinen suurpiiri   Kaisaniemen ala-asteen koulu   7,80%
1 Eteläinen suurpiiri   Tehtaankadun ala-asteen koulu   7,70%
2 Läntinen suurpiiri   Haagan peruskoulu   7,60%
7 Itäinen suurpiiri   Vartiokylän ala-asteen koulu   7,30%
6 Kaakkoinen suurpiiri   Poikkilaakson ala-asteen koulu   7,00%
Yksityisen sopimuskoulun lukio   Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu   7,00%
1 Eteläinen suurpiiri   Kruununhaan yläasteen koulu   6,30%
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Herttoniemen yhteiskoulu   6,00%
Kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio   Etu-Töölön lukio   5,90%
Kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio   Helsingin luonnontiedelukio   5,80%
Kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio   Länsi-Helsingin lukio   5,80%
5 Koillinen suurpiiri   Töyrynummen ala-asteen koulu   5,60%
2 Läntinen suurpiiri   Kannelmäen peruskoulu   5,50%
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Pohjois-Haagan yhteiskoulu   5,50%
2 Läntinen suurpiiri   Munkkiniemen ala-asteen koulu   5,40%
4 Pohjoinen suurpiiri   Torpparinmäen peruskoulu   5,30%
1 Eteläinen suurpiiri   Taivallahden peruskoulu   5,20%
6 Kaakkoinen suurpiiri   Laajasalon peruskoulu   5,10%
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Munkkiniemen yhteiskoulu   5,10%
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Elias-koulu   4,80%
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Oulunkylän yhteiskoulu   4,50%
5 Koillinen suurpiiri   Puistolan ala-asteen koulu   4,40%
Kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio   Yhtenäiskoulun lukio   4,40%
6 Kaakkoinen suurpiiri   Herttoniemen ala-asteen koulu   4,20%
5 Koillinen suurpiiri   Suutarilan yläasteen koulu   4,10%
1 Eteläinen suurpiiri   Lauttasaaren ala-asteen koulu   3,80%
5 Koillinen suurpiiri   Tapanilan ala-asteen koulu   3,80%
5 Koillinen suurpiiri   Puistolan peruskoulu   3,60%
Yksityisen sopimuskoulun lukio   Herttoniemen yhteiskoulu   3,60%
3 Keskinen suurpiiri   Arabian peruskoulu   2,80%
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Töölön yhteiskoulu   2,80%
5 Koillinen suurpiiri   Suutarilan ala-asteen koulu   2,60%
Kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio   Sibelius-lukio   2,30%
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Lauttasaaren yhteiskoulu   1,90%
Yksityisen sopimuskoulun lukio   Pohjois-Haagan yhteiskoulu   1,70%
Kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio   Mäkelänrinteen lukio   1,60%
4 Pohjoinen suurpiiri   Paloheinän ala-asteen koulu   1,50%
4 Pohjoinen suurpiiri   Pakilan yläasteen koulu   1,40%
Kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio   Helsingin kuvataidelukio   1,40%
4 Pohjoinen suurpiiri   Pakilan ala-asteen koulu   1,10%
1 Eteläinen suurpiiri   Suomenlinnan ala-asteen koulu   *
3 Keskinen suurpiiri   Yhtenäiskoulu   *
4 Pohjoinen suurpiiri   Metsolan ala-asteen koulu   *
5 Koillinen suurpiiri   Nurkkatien ala-asteen koulu   *
6 Kaakkoinen suurpiiri   Santahaminan ala-asteen koulu   *
7 Itäinen suurpiiri   Sakarinmäen koulu   *
Yksityisen sopimuskoulun perusaste   Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu   *
Yksityisen sopimuskoulun lukio   Lauttasaaren yhteiskoulu   *
Yksityisen sopimuskoulun lukio   Munkkiniemen yhteiskoulu   *
Yksityisen sopimuskoulun lukio   Oulunkylän yhteiskoulu   *
Yksityisen sopimuskoulun lukio   Töölön yhteiskoulu   *
Kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio   Alppilan lukio   *
Kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio   Kallion lukio   *

*:llä merkitty kohdat, joissa havaintoyksiköitä alle 5

Lähde: Helsingin Opetusviraston keskitetty oppilastietojärjestelmä 20.9.20121411873021784
1408338298467199jt1

Maahanmuuttajataustaisten lasten osaaminen on keskimäärin 2-3 kouluvuotta jäljessä muiden tasosta, ilmenee vuoden 2012 Pisa-tutkimuksesta.

Moni maahanmuuttajaperheiden koululainen kokee, että opettajat odottavat heiltä vähemmän kuin muilta lapsilta.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014030818106583_uu.shtml

xf0V17g

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s